PROJEKT BAKCYL 2022

Projekt BAKCYL, prowadzony przez Warszawski Instytut Bankowości, to przedsięwzięcie, którego celem jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży. Projekt jest realizowany od 2013 roku. Udział szkół w projekcie jest bezpłatny.

 Cele projektu BAKCYL:

Celem projektu jest wzrost wiedzy z zakresu ekonomii i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz umiejętności korzystania z usług finansowych wśród uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, przy zaangażowaniu sektora bankowego, który potwierdza w ten sposób społeczną odpowiedzialność i troskę o edukację finansową młodego pokolenia Polaków.

W ujęciu długofalowym projekt BAKCYL umożliwia osiągnięcie następujących celów edukacyjnych:

  • Wzbogacenie programu nauczania o ciekawe i interaktywne działania edukacyjne z zakresu praktycznych zagadnień finansowych. Są one dostosowane do potrzeb programowych i oczekiwań uczniów, a realizowane z udziałem przygotowanych dydaktycznie bankowców/praktyków – wolontariuszy.
  • Rozszerzenie edukacji uczniów o wiedzę i umiejętności z finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni – niezbędne do pomyślnego funkcjonowania młodych obywateli w nowoczesnym, opartym na wiedzy społeczeństwie, kształtujące postawę przedsiębiorczości młodzieży.
  • Wprowadzenie uczniów w świat codziennych finansów tak, aby potrafili wybrać dla siebie odpowiednie usługi finansowe na starcie w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość.
  • Wykorzystanie doświadczenia pracowników bankowych oraz potrzeby dzielenia się wiedzą dla rozwoju młodego pokolenia oraz dobra wspólnego.
  • Lekcje BAKCYLA:
    • Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni 
    • Od oszczędzania do inwestowania

„Od oszczędzania do inwestowania”- tak brzmiał temat zajęć, w których wzięli udział uczniowie klas VIIIa  i VIIIb oraz VII. Podczas spotkania on- line pracownik banku wyjaśnił uczniom  czym różni się oszczędzanie od inwestowania, poznali zasady bezpiecznych płatności w Internecie i płatności mobilnych, nauczyli się bezpiecznie korzystać z usług bankowych, m.in. z konta osobistego i karty debetowej, zrozumieli jak działa lokata i kapitalizacja odsetek, poznali rolę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, po zajęciach potrafią określić zależność wysokości potencjalnego zysku i ryzyka z inwestycji oraz stosują dywersyfikację jako podstawową zasadę bezpiecznego inwestowania i wiedzą jak rozpoznać oferty potencjalnych oszustów finansowych.

Natomiast podczas zajęć  na temat „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni  uczniowie klasy VIIIa i VIIIb dowiedzieli się jakie hasła są bezpieczne, które są najbardziej popularne, a jakich należy unikać,  co należy zrobić, aby chronić swoją prywatność i nie narażać się na cyberprzemoc, co zrobić, aby nie paść ofiarą zjawisk tzw. catfishingu i phishingu , dlaczego konto prywatne jest bezpieczniejsze, co zrobić, aby nasz smartphone był bezpieczny i jak zachować się w sytuacji, kiedy padniemy ofiarą cyberprzemocy? Dodatkowo uczniowie zdobyli także wiedzę na temat zawodów z branży bankowej oraz o tym jakie predyspozycje trzeba posiadać, aby te zawody wykonywać.

Uczniowie klas VII – VIII wzięli udział w konkursie wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni „Europejski Quiz Finansowy” realizowanym przez Warszawski Instytut Bankowości wspólnie z Partnerem, tj. Związkiem Banków Polskich oraz we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej  BAKCYL.  08.02.2022r uczniowie klas VII: Zuzanna Kozłowska i Kasjan Cichocki,  VIIIa: Michał Łowczynowski i Szymon Bogudziński i VIIIb: Weronika Dubiel i Jakub Idzik wzięli udział w wojewódzkim etapie konkursu.