PROJEKT BAKCYL 2024

PROJEKT BAKCYL

Projekt BAKCYL, prowadzony przez Warszawski Instytut Bankowości, to przedsięwzięcie, którego celem jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży. Projekt jest realizowany od 2013 roku. Udział szkół w projekcie jest bezpłatny.

 Cele projektu BAKCYL:

Celem projektu jest wzrost wiedzy z zakresu ekonomii i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz umiejętności korzystania z usług finansowych wśród uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, przy zaangażowaniu sektora bankowego, który potwierdza w ten sposób społeczną odpowiedzialność i troskę o edukację finansową młodego pokolenia Polaków.

W ujęciu długofalowym projekt BAKCYL umożliwia osiągnięcie następujących celów edukacyjnych:

  • Wzbogacenie programu nauczania o ciekawe i interaktywne działania edukacyjne z zakresu praktycznych zagadnień finansowych. Są one dostosowane do potrzeb programowych i oczekiwań uczniów, a realizowane z udziałem przygotowanych dydaktycznie bankowców/praktyków – wolontariuszy.
  • Rozszerzenie edukacji uczniów o wiedzę i umiejętności z finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni – niezbędne do pomyślnego funkcjonowania młodych obywateli w nowoczesnym, opartym na wiedzy społeczeństwie, kształtujące postawę przedsiębiorczości młodzieży.
  • Wprowadzenie uczniów w świat codziennych finansów tak, aby potrafili wybrać dla siebie odpowiednie usługi finansowe na starcie w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość.
  • Wykorzystanie doświadczenia pracowników bankowych oraz potrzeby dzielenia się wiedzą dla rozwoju młodego pokolenia oraz dobra wspólnego.

——————————————————————————————————————–

Konkurs Europejski Quiz Finansowy

Uczniowie klasy VII wzięli udział w konkursie wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni „Europejski Quiz Finansowy” realizowanym przez Warszawski Instytut Bankowości wspólnie z Partnerem, tj. Związkiem Banków Polskich oraz we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej  BAKCYL.  W lutym 2024 r. dwaj uczniowie klasy VII zwycięzcy etapu szkolnego konkursu,  Oksjan Cichocki i Robert Bebak reprezentowali naszą szkołę w etapie wojewódzkim Europejskiego Quizu Finansowego.