PROJEKT EDUKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO realizowany w klasie IV

PROJEKT EDUKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
REALIZOWANY W KLASIE IV

Główne cele projektu:

Projekt powinien:

  •  wpłynąć na utrwalenie słownictwa służącego do opisywania dnia codziennego,
  • kształtować umiejętność poprawnego budowania zdań w czasie Present Simple,
  • utrwalić podawanie godzin,
  • rozwijać inwencję twórczą, samodzielność i kreatywność uczniów w opracowaniu i realizacji zadań projektu,
  • rozwijać umiejętność wysławiania się w języku angielskim,
  • budować pewność siebie u uczniów poprzez omówienie swojego dnia na forum klasy,
  • uczyć akceptacji i tolerancji w stosunku do swoich kolegów i koleżanek z klasy
  • uczyć odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań

Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Gołowieszko
——————————————————————————————————————–

Efektem końcowym projektu zatytułowanego” My Day” była jego graficzna i opisowa prezentacja   przedstawiona uczniom całej klasy oraz omówienie własnego dnia, z uwzględnieniem pory dnia oraz użyciem odpowiednich spójników.