PROJEKT EDUKACYJNY Z JĘZYKA POLSKIEGO REALIZOWANY W KLASACH VIIIa i VIIIb

Projekt edukacyjny z języka polskiego realizowany w klasach VIII A i VIII B

Nauczyciel prowadzący: Aleksandra Matusiak

Cele projektu:

  • kształcenie postawy szacunku dla przeszłości jako podstawy tożsamości narodowej,
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za losy kraju, poszanowanie języka ojczystego, symboli i tradycji narodowych oraz dostrzeganie wartości: patriotyzmu, honoru, odwagi, prawdy oraz dobra,
  • rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania polskiej historii i losów polskich bohaterów narodowych,
  • doskonalenie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnej,
  • rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania.

——————————————————————————————————————–

Pierwsza część projektu dotyczyła zwiedzania Muzeum Auschwitz -Birkenau. Uczniowie klas ósmych  zapoznali się z historią  niemieckiego obozu, pogłębili swoją wiedzę na temat II wojny światowej oraz usłyszeli niezwykłe historie na temat wybranych więźniów – polskich żołnierzy (np. Witolda Pileckiego, który należał do największych bohaterów II wojny światowej). Podsumowaniem  I części projektu była przeprowadzona na zajęciach szkolnych dyskusja, dotycząca refleksji uczniów z pobytu w Miejscu Pamięci.

——————————————————————————————————————–

Druga część projektu była związana z przygotowaniem przez uczniów klas VIII A i VIII B  prezentacji multimedialnych, plakatów oraz plansz poznawczych w związku z upamiętnieniem w naszej szkole Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy  Wyklętych”, który przypada pierwszego marca.

——————————————————————————————————————–

Trzecia część projektu dotyczyła upamiętnienia losów żołnierzy II wojny światowej i bohaterów podziemia niepodległościowego oraz antykomunistycznego poprzez różne formy wypowiedzi pisemnej, między innymi:

– kartka z pamiętnika „Żołnierza Wyklętego”,

– wywiad z wybranym bohaterem,

– list napisany w imieniu „Żołnierza Wyklętego” do młodego pokolenia żyjącego w wolnej  

  Ojczyźnie,

– kartka z komiksu ilustrująca jeden dzień z życia Witolda Pileckiego,

– artykuł do gazetki szkolnej.

——————————————————————————————————————–

Uczniowie pracowali na zajęciach w małych grupach. Podczas tworzenia wypowiedzi pisemnych rozwijali umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji i syntezy Piszący pobudzali swoją wyobraźnię, a także dbali o poprawność językową, stylistyczną i ortograficzną. Efekty wykonanych zadań zostały następnie zaprezentowane przed całą klasą. Wszystkie części  projektu podsumowano na końcu lekcji.

Poprzez pracę nad projektem uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat losów wybranych bohaterów narodowych. Wyrazili oni również empatię i  szacunek do postaw życiowych zaprezentowanych żołnierzy, którzy poświęcili własne szczęcie osobiste, a nawet życie dla dobra Ojczyzny.