PROJEKT EDUKACYJNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZOWANY W KLASIE IV

PROJEKT EDUKACYJNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
REALIZOWANY W KLASIE IV
rok szkolny 2023/2024

Projekt:

 • ma wpłynąć na kształtowanie nawyków aktywnego stylu życia wśród dzieci
  i młodzieży;
 • ma popularyzować drużynowe gry sportowe – (wykonanie podstawowych elementów techniki);
 • umożliwić prezentację sportowych umiejętności uczniów: pokaz wykonania określonych ćwiczeń;
 • rozwijać inwencję twórczą, samodzielność i kreatywność uczniów w opracowaniu
  i realizacji zadań projektu;
 • rozwijać umiejętności współdziałania w zespole;
 • kształtować postawę zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa;
 • uczyć odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

  Nauczyciel prowadzący: Radosław Gąska

  Efektem końcowym projektu było przygotowanie przez każdego ucznia określonych  ćwiczeń i przedstawienie ich pozostałym uczniom w klasie. Ponadto uczniowie zorganizowali i przeprowadzili młodszym kolegom z klasy 1 ciekawe zajęcia
  w formie zabawy. Podczas wyścigów rzędów dzieci rywalizowały z rówieśnikami oraz bawiły się na sportowo.