PROJEKT EDUKACYJNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZOWANY W KLASIE VII

PROJEKT EDUKACYJNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
REALIZOWANY W KLASIE VII

Główne cele projektu:

Projekt:

 • ma wpłynąć na kształtowanie nawyków aktywnego stylu życia wśród młodzieży;
 • ma popularyzować drużynowe gry sportowe – w szczególności piłkę koszykową (przepisy gry, technika i taktyka gry, samodzielne sędziowanie);
 • umożliwić prezentację sportowych umiejętności uczniów: pokaz wykonania elementów techniki piłki koszykowej;
 • rozwijać inwencję twórczą, samodzielność i kreatywność uczniów w opracowaniu
  i realizacji zadań projektu;
 • rozwijać umiejętności współdziałania w zespole;
 • kształtować postawę zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa;
 • uczyć odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań
  Nauczyciel prowadzący: Radosław Gąska

  —————————————————————————————————————————-

Efektem końcowym projektu była prezentacja multimedialna przedstawiona uczniom całej klasy oraz organizacja i przeprowadzenie zajęć wychowania fizycznego z uwzględnieniem całego toku lekcji.