PROJEKT JUŻ PŁYWAM 2022

 PROJEKT „JUŻ PŁYWAM ”2022

Małopolski projekt „Już pływam” w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2022 r. jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych, nie umiejących pływać lub chcących doskonalić sportowe techniki pływackie. Zakłada udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Główne cele projektu:

– upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

– kształtowanie samodyscypliny, cierpliwości, wytrwałości,

– poprawa kondycji i koordynacji ruchowej dzieci,

– hartowanie młodego organizmu,

– nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

– profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

– edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

——————————————————————————————————————–

Uczniowie klasy II, w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych, brali udział w projekcje pn. „Już pływam”. Zajęcia odbywały się w terminie od 06 kwietnia do 15 czerwca na pływalni w Oświęcimiu. Każdy z uczestników miał możliwość uczestnictwa w 20 godzinach zajęć. Realizacja projektu “Już pływam” przyczyniła sie do zaktywizowania uczniów poprzez zagospodarowanie czasu wolnego oraz rozwoju zainteresowań sportowych. Uczestnicy nabyli i udoskonalili umiejętności pływackie, rozwinęli umiejętności ruchowe, poprawili swoją sprawność fizyczną oraz skorygowali wady postawy. Ponadto poznali podstawowe zasady bezpieczeństwa w wodzie.