PROJEKT JUŻ PŁYWAM 2023

PROJEKT „JUŻ PŁYWAM” 2023

Małopolski projekt „Już pływam” w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 2023r. jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych, nie umiejących pływać lub chcących doskonalić sportowe techniki pływackie. Zakłada udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Cele realizacji projektu:

– nabycie umiejętności pływackich,

–  wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan, poprzez edukację w zakresie bezpiecznego

korzystania z różnego rodzaju zbiorników wodnych,

–  poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej,

– zachęcenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu, stwarzając tym samym szansę dla

rozwoju sportowych talentów,

–  upowszechnianie kultury fizycznej, służące m.in. integracji społecznej w oparciu o wartości

niesione przez kulturę fizyczną i sport,

–  promocja Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.

Pływanie to umiejętność przyjemna i pożyteczna. Dzięki małopolskiemu projektowi „Już pływam” realizowanym przez Gminę Chełmek przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 16 uczniów klasy drugiej naszej szkoły systematyczne uczestniczy w nauce pływania. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów oświęcimskiej pływalni. Cotygodniowe lekcje należą do ulubionych, bo towarzyszy im dobra zabawa i wspaniała atmosfera. To nie tylko nauka pływania, ale doskonały relaks i hydroterapia.

Dziękujemy za ten wspaniały Projekt!