PROJEKT UMIEM PŁYWAĆ 2020

PROJEKT „UMIEM PŁYWAĆ”2020

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

Główne cele projektu:

– upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

– nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

– profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

– zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,

– efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),

– wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,

– edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Przystępując do projektu „Umiem pływać” nasza szkoła umożliwiła dzieciom klasy trzeciej bezpłatną naukę pływania. Mimo bardzo trudnej sytuacji pandemicznej, udało nam się zrealizować cały cykl wyjazdów na basen w Oświęcimiu. Podczas zajęć dzieci nie tylko opanowały sztukę pływania, ale mogły korzystać z wielu atrakcji oferowanych w strefie rekreacyjnej oświęcimskiego basenu.

Wesoła zabawa połączona z odpowiednio prowadzonymi ćwiczeniami dała oczekiwane efekty- wszystkie dzieci uczestniczące w projekcie pływają „dużego basenu”.

Może jest wśród nich przyszły mistrz pływacki? Wszak Oświęcim słynie z sukcesów w tej dziedzinie.

Życzymy więc czystej wody i zapału do dalszych treningów.

Projekt był finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Gminy Chełmek.