JESTEM CZĘŚCIĄ PRZYRODY

projekt przyrodniczy realizowany w klasie III

Uczniowie klasy trzeciej w roku szkolnym 2019/2020 realizowali projekt „Jestem częścią przyrody”. Jego celem było zbliżenie do świata przyrody, poznawanie go a przez to dostrzeganie jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. 

Jednym z elementów projektu było poznawanie sposobów ochrony przyrody w Polsce, form ochrony przyrody, roślin i zwierząt chronionych, zagrożonych wyginięciem.  Tutaj skupiliśmy się na parkach narodowych. Podczas zajęć on-line uczniowie prezentowali samodzielnie zdobyte informacje o polskich parkach narodowych. Ich nazwy, symbole, cechy, elementy chronione. Podsumowaniem tego etapu były plakaty przygotowane przez każdego trzecioklasistę. W trakcie zajęć dotyczących ochrony przyrody w parkach narodowych, Biebrzański Park Narodowy zmagał się z niszczycielskim pożarem. Uczniowie na bieżąco śledzili przebieg wydarzeń relacjonowany w mediach, dzielili się informacjami. Pomogło to w zrozumieniu negatywnych skutków działalności człowieka- tutaj wysychających nadbiebrzańskich bagien w wyniku osuszania łąk.

      W nawiązaniu do zaistniałej sytuacji, a konkretnie do zakazu wchodzenia do lasów, poruszyliśmy temat znaczenia lasu dla zdrowia człowieka, także dla zdrowia psychicznego, co w ostatnim czasie nabrało szczególnego znaczenia. Uczniowie opisywali znaczenie lasu dla przyrody i człowieka, uzasadniali konieczność ich ochrony i powiększania zasobów leśnych.

      Podczas zajęć dzieci wyszukiwały  informacje o zwierzętach i roślinach chronionych, opisywały wygląd zwierząt zagrożonych wyginięciem na podstawie samodzielnie zgromadzonych informacji. Zapoznały się z terminem „Czerwonej księgi” i znaczeniem tej publikacji. Zajęcia podsumowaliśmy za pomocą projektu  plastycznego wykonanego metodą  mapy myśli . Przy okazji uczniowie mieli możliwość utrwalenia tej formy notowania informacji.