Przekaż 1 procent podatku

Szanowni Państwo!

Zwracamy się o przekazanie 1% podatku za 2020 rok

na rzecz Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku.

KRS: 0000052078

CEL SZCZEGÓŁOWY: Samorządowy Zespół Szkół im. Kard. A.S. Sapiehy w Bobrku

Rada Rodziców
oraz
Dyrektor SZS w Bobrku
Radosław Gąska