RÓŻNI NAS JĘZYK, A ŁĄCZY CZŁOWIECZEŃSTWO- projekt z języka angielskiego realizowany w klasach I-VII

„Różni nas język a łączy człowieczeństwo”
projekt z języka angielskiego
realizowany w klasach I-VII.

Główne cele projektu:

Projekt powinien:

  •  zmotywować do nauki języków obcych,
  • uwrażliwić na odmienność kultury i obyczajów różnych krajów,
  • zapoznać uczniów z najważniejszymi informacjami o wybranych krajach,
  • kształtować postawę tolerancji wobec różnorodności ludzkiej,
  • rozwijać inwencję twórczą, samodzielność i kreatywność uczniów w opracowaniu i realizacji zadań projektu,
  • rozwijać umiejętność wysławiania się w języku angielskim,
  • budować pewność siebie u uczniów poprzez wystąpienie na forum klasy,
  • uczyć akceptacji i tolerancji w stosunku do swoich kolegów i koleżanek z klasy,
  • uczyć odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Gołowieszko

——————————————————————————————————————–
Efektem końcowym projektu zatytułowanego ”Różni nas język a łączy człowieczeństwo” jest prezentacja multimedialna dostępna pod adresem: https://youtu.be/BT2kzjHR92w