SENSOWTORKI- ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ- innowacja pedagogiczna realizowana w przedszkolu

SensoWtorki- ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
innowacja pedagogiczna
realizowana w grupie dzieci 4-5- letnich
oraz w grupie dzieci 5-6-letnich

Koordynatorzy innowacji: Monika Boratyńska, Justyna Szyjka
Miejsce realizacji: Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku
Termin realizacji: wrzesień 2022- czerwiec 2023
Zasięg: innowają zostaną objęte dzieci z grupy 4-5-latków oraz 5-6-latków
Cel innowacji:

 • budowanie twórczych i samodzielnych osobowości
 • wspieranie rozwoju poznawczego
 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego
 • budowanie świadomości ciała i przestrzeni ( w tym przygotowanie do nauki pisania)
 • rozwijanie naturalnej ekspresji twórczej
 • wspieranie samodzielności
 • czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania
 • doświadczanie sukcesów i realizacji swoich pomysłów
 • poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych
 • współdziałanie i wzajemna pomoc w celu osiagnięcia zamierzonych planów
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości

Metody pracy: 

 • działania praktycznego
 • doświadczeń i eksperymentowania
 • pokazu i obserwacji
 • ekspresyjna
 • warsztatów sensoplastycznych

Formy pracy: praca z całą grupą, praca w parach oraz praca indywidualna