SUPER LEKCJE W-F- projekt edukacyjny z wychowania fizycznego

SUPER LEKCJE W-F
projekt edukacyjny z wychowania fizycznego

W tradycyjnym modelu lekcji wychowania fizycznego z reguły nie ma zbyt wiele miejsca na kreatywne działania. Schematyczność zajęć to jedna z przyczyn negatywnego stosunku młodzieży do przedmiotu, co z kolei przekłada się na rosnący z roku na rok poziom absencji na lekcjach WF-u wśród najmłodszych. Zajęcia wychowania fizycznego nie powinny ograniczać się wyłączanie do rzucania piłki i obserwowania uczniów. Niezwykle ważne jest to, aby młodzież w ramach WF-u miała wybór w zakresie podejmowanych aktywności.  

Założenia :

Odpowiedni dobór programu edukacyjnego, przy uwzględnieniu nowoczesnego zaplecza sportowego, pozwoli na urozmaicenie form aktywności rekreacyjnej. W ten sposób pozwolisz podopiecznym trenować te sporty, które sprawiają im przyjemność

Alternatywne lekcje WF-u są kluczem do aktywizowania zarówno tych dzieci, które na co dzień unikają aktywności, jak i tych, które nie przepadają za zaproponowanym rodzajem sportu. 

Ćwiczenia z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu sportowego uatrakcyjniają i dynamizują lekcje, przynosząc wymierne korzyści zdrowotne. Proponując młodzieży zajęcia o zróżnicowanym stopniu trudności, zadbamy o wszechstronne doskonalenie ich sprawności fizycznej, co w dzisiejszych czasach ma szczególnie duże znaczenie. 

Cel :

-Uwzględnienie potrzeb i oczekiwań uczniów w różnym wieku, kondycji czy stanie zdrowia,

-Ciekawe pomysły na lekcje wychowania fizycznego,

-Podejmowanie nowych aktywności ruchowych.