SUPERSTARS- projekt edukacyjny z języka angielskiego realizowany w klasie IV

SUPERSTARS

projekt edukacyjny z języka angielskiego realizowany w klasie IV

Główne cele projektu:

Projekt powinien:

  • wpłynąć na utrwalenie słownictwa służącego do udzielania podstawowych informacji o osobie, czyli danych osobowych oraz jej codziennej rutyny
  • rozwijać umiejętność wysławiania się w języku angielskim,
  • rozwijać umiejętność wyszukiwania informacji
  • kształtować umiejętność poprawnego budowania zdań w czasie Present Simple,
  • utrwalić podawanie godzin,
  • rozwijać inwencję twórczą, samodzielność i kreatywność uczniów w opracowaniu i realizacji zadań projektu,
  • rozwijać umiejętność wysławiania się w języku angielskim,
  • budować pewność siebie u uczniów poprzez omówienie swojego dnia na forum klasy,
  • uczyć akceptacji i tolerancji w stosunku do swoich kolegów i koleżanek z klasy

uczyć odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań
Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Gołowieszko

——————————————————————————————————————–

Efektem końcowym projektu zatytułowanego” Superstars” była jego graficzna i opisowa prezentacja. Uczniowie opowiadając o wykonanej pracy uwzględniali wszystkie informacje z plakatu oraz uzupełniali je godzinami oraz odpowiednimi spójnikami.