TRUDNE SPRAWY. Wersja mitologiczna. Projekt z języka polskiego realizowany w klasie V

TRUDNE SPRAWY. Wersja mitologiczna
projekt z języka polskiego
realizowany w klasie V

Główne cele projektu:

• Opracowanie scenariusza programu telewizyjnego na podstawie mitu Demeter i Korze,

• Opracowanie koncepcji wystawienia mitu o Demeter i Korze w formie programu telewizyjnego,

• Przygotowanie „pasków” – krótkich informacji o bohaterach,

• Rozwinięcie inwencji twórczej i kształcenie wyobraźni

• Rozbudzanie wrażliwości estetycznej,

• Odkrywanie swoich możliwości, zdolności i talentów,

• Doskonalenie umiejętności wyrażania odczuć, emocji i wczuwania się w stany emocjonalne innych,

• Doskonalenie pracy w grupie,

• Doskonalenie umiejętności informatycznych uczniów w trakcie montowania nagrań.

Pomysł na przygotowanie mitologicznej wersji programu telewizyjnego „Trudne sprawy” pojawił się na lekcji, podczas omawiania sytuacji rodzinnej Zeusa. Jego związki pozamałżeńskie wywołały poruszenie u uczniów, które skomentowali słowami „Rany, jak w Trudnych sprawach!”. Postanowiliśmy przygotować taki odcinek na podstawie mitu o Demeter i Korze. Uczniowie rozdzielili między siebie role, dodali także kilka postaci, aby każdy miał jakieś zadanie. Następnie przygotowali scenariusz, rozpisali poszczególne sceny i ujęcia. W trakcie nagrań uczniowie świetnie się bawili, wszyscy byli zaangażowani w projekt, na gorąco dokonywali zmian w scenariuszu. Wykazali się wielką pomysłowością, podczas kręcenia poszczególnych scen. Nie zabrakło elementów humorystycznych.

Na koniec, korzystając z programu CupCat, montowali cały nagrany materiał. Wspólnie obejrzeli swoje dzieło i byli zadowoleni z efektów swojej pracy.