WANDA RUTKIEWICZ- POLSKA HIMALAISTKA- Projekt edukacyjny z geografii realizowany w klasie V

Wanda Rutkiewicz – polska himalaistka
projekt edukacyjny w klasie V

Cele projektu:

 – znajomość historii i wielkich osobowości polskiego i światowego himalaizmu;

– poznanie historii zdobywania Himalajów;

– poznanie środowiska geograficznego najwyższego pasma górskiego na świecie – Himalajów;

 – rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;

 – rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji;

 ————————————————————————————————————————————————

Realizacja projektu

Na lekcjach geografii uczniowie w klasie V poznają krajobrazy Polski i świata. Jedna z lekcji poświęcona jest krajobrazowi wysokogórskiemu na przykładzie Himalajów. Na zakończenie omawiania krajobrazów świata został przeprowadzony opisany poniżej projekt edukacyjny.

Na lekcję została zaproszona pani Joanna Jarnot, która przedstawiła uczniom prezentację i filmy przybliżające postać Wandy Rutkiewicz. Ten rok, 2022, jest właśnie poświęcony tej wybitnej polskiej himalaistce. Następnie w ramach zadania domowego uczniowie klasy V przygotowali na plakatach życiorys oraz najważniejsze osiągnięcia we wspinaczce, Wandy Rutkiewicz.

 ————————————————————————————————————————————————

Podsumowanie projektu

Poprzez udział w projekcie edukacyjnym uczniowie klasy pogłębili swoją wiedzę na temat geografii Himalajów, utrwalili poznane na zajęciach pojęcia takie jak: grań, żleb, stożek piargowy, turnie. Dowiedzieli się jakiego sprzętu używają himalaiści i ile wysiłku trzeba włożyć aby staną na najwyższym szczycie Ziemi.