Z DARAMI NATURY ŚWIAT NIE JEST PONURY!- Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

„Z darami natury świat nie jest ponury!”- 
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Cel główny projektu:

 • Głównym celem ekologiczno- plastycznego projektu edukacyjnego „Z darami natury świat nie jest ponury!” jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste.

Cele szczegółowe:

 • poszerzanie świadomości ekologicznej;
 • kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;
 • racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów;
 • stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą;
 • zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi;
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, majsterkowanie, budowanie, wykorzystując materiały użytkowe, w tym naturalne;
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej;
 • przejawianie w stosunku do zwierząt życzliwości i troski;
 • tworzenie otoczenia przyjaznego środowisku;
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody;
 • zachęcanie do indywidualnej i zbiorowej ekspresji artystycznej;
 • rozwijanie wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia;
 • budzenie zaciekawienia otaczającym światem;
 • rozwijanie zdolności poznawczych;
 • poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie;
 • wdrażanie do zachowań akceptowalnych społecznie;
 • wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody;
 • właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt;
 • dostrzeganie zależności między stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka;
 • wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych;
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru takich jak: chęć niesienia pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów;
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiazywania problemów przyrodniczych;
 • dostrzeganie i poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych.

———————————————————————————————————————————–

ZADANIE NUMER 4- BĄBELKOWE DZIEŁA SZTUKI
WYKORZYSTANIE FOLII BĄBELKOWEJ DO STWORZENIA PRAC PLASTYCZNYCH

Nasi zerówkowicze zaczęli realizację projektu od wykonania pracy plastycznej pt.: „Jesienne drzewa”, do której wykorzystali kawałki folii bąbelkowej. Na arkuszach szarego papieru oraz na kolorowych kartkach odbijali namalowane farbami na folii drzewa. Wyszło przepięknie! Zabawa była wspaniała i bardzo kreatywna. Uwieczniliśmy to na zdjęciach.

 

———————————————————————————————————————————–

ZADANIE NUMER 15- ROLKA PO PAPIERZE NA SPACER SIĘ WYBIERZE

Dzieci z grupy starszaków wykorzystały rolki po paierze do wykonania nietoperzy. Sympatyczne stworki ozdobiły przedszkolny korytarz. 

———————————————————————————————————————————–

ZADANIE NUMER 10- PRZYRODNICZE OBRAZKI
OBRAZY STWORZONE Z MATERIAŁÓW PRZYRODNICZYCH ZNALEZIONYCH W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY

Starszaki zreazlizowały zadanie numer 10. Z materiałów przyrodniczych znalezionych podczas spacerów dzieci zrobiły jesienne obrazki- Liściaste fryzury oraz przestrzenne obrazki z kasztanów, żołędzi, orzechów i liści.