Z KICIĄ KOCIĄ MALUCHY ZMIENIAJĄ SIĘ W ZUCHY- Ogólnopolski Projekt Edukacyjny realizowany w przedszkolu

Z KICIĄ KOCIĄ MALUCHY ZMIENIAJĄ SIĘ W ZUCHY
OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY

Główny cel projektu:
Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych

przedszkolaków, łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych
poprzez utożsamianie się z bohaterami książkowymi oraz rozwijanie
potencjału poznawczego dzieci.

Cele szczegółowe:
– zachęcanie dzieci do samodzielnego sięgania po literaturę,
– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych,
– wdrażanie do prezentowania przez dzieci właściwych społecznie postaw oraz zachowań,
– rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci,
– rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci,
– zachęcanie do aktywności poprzez wykonywanie różnorodnych zadań,
– doskonalenie samodzielności przedszkolaków,
– kształtowanie dojrzałości emocjonalnej i społecznej,
– stwarzanie warunków do umiejętnego rozwiązywania problemów.

Termin realizacji: 01.09.2022r. – 31.05.2023r.

——————————————————————————————————————–

ZADANIE 1- KICIA KOCIA W PRZEDSZKOLU

Początkiem września najmłodsza grupa „ Misie” rozpoczęła przygodę z Kicia Kocią
w Ogólnopolskim projekcie „Z Kicia Kocia maluchy zamieniają się z zuchy”. Dzieci wspólnymi siłami wykonały postać Kici Koci, a także każde z osobna zrobiło swoją pacynkę. Stworzyliśmy plan dnia Kici Koci w przedszkolu, który dotyczy również grupy maluszków. W naszej sali zamieszkała maskotka Kici Koci, dzięki której dzieci mogły dokładnie przyjrzeć się wyglądowi ulubienicy z bajki, a także poprzytulać się do niej. W kąciku Kici Koci maluszki mogą zapoznać się z różnymi przygodami bohaterki przez oglądanie wielu bajek,  z nią w roli głównej.