Z KOTEM AMADEUSZEM PRZEZ ŚWIAT WARTOŚCI I EMOCJI- Ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany w przedszkolu

Z KOTEM AMADEUSZEM PRZEZ ŚWIAT WARTOŚCI I EMOCJI
Ogólnopolski projekt edukacyjny
realizowany w grupie 3-4-latków

Koordynator projektu: Dagmara Ławczys

Termin realizacji: wrzesień 2023- maj 2024

Projekt skierowany do: dzieci z grupy3-4-latków 

Cele szczegółowe:

  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozróżniania emocji,
  • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów,
  • kształtowanie postaw prospołecznych,
  • pobudzenie poczucia własnej wartości,
  • kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji,
  • wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci.

Formy pracy:
indywidualna

zbiorowa

Ewaluacja opierać się będzie na:
bezpośredniej obserwacji dzieci