Z KOTEM AMADEUSZEM PRZEZ ŚWIAT WARTOŚCI I EMOCJI- Ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany w przedszkolu

Z KOTEM AMADEUSZEM PRZEZ ŚWIAT WARTOŚCI I EMOCJI
Ogólnopolski projekt edukacyjny
realizowany w grupie 3-4-latków

Koordynator projektu: Dagmara Ławczys

Termin realizacji: wrzesień 2023- maj 2024

Projekt skierowany do: dzieci z grupy3-4-latków 

Cele szczegółowe:

  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozróżniania emocji,
  • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów,
  • kształtowanie postaw prospołecznych,
  • pobudzenie poczucia własnej wartości,
  • kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji,
  • wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci.

Formy pracy:
indywidualna

zbiorowa

Ewaluacja opierać się będzie na:
bezpośredniej obserwacji dzieci

——————————————————————————————————————–

Postacią przewodnią projektu był kot Amadeusz, który zabiera głos w wierszykach z książki „O kotku Amadeuszu, czyli wiersze na małe i duże troski”.

W trakcie zajęć podejmowane były tematy znane wszystkim dzieciom, np.
-jak radzić sobie z emocjami (ze strachem, z nieśmiałością, z poczuciem porażki, ze smutkiem);
– jak rozwiązywać problemy (jak odnaleźć swój talent, jak znaleźć przyjaciół, co robić w czasie choroby);
– jak radzić sobie w niektórych sytuacjach (jak pokonać nudę);
– jak odnaleźć się w świecie (jak zadbać o przyrodę, jak pokonać nieśmiałość, jak pokonać niecierpliwość, czy warto być dorosłym).

Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach, z chęcią wykonywały prace plastyczne związane z Kotem Amadeuszem.