ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNEJ W KLASACH I-III

ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNEJ
W KLASACH I-III W ROKU SZKOLNYM 2020/21

   Cele:

– zapobieganie pogłębieniu wad postawy,

–  kształtowanie odruchu i utrzymania prawidłowej postawy,

– wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu,

–  wdrażanie do rekreacji ruchowej,

– kształtowanie nawyku zdrowego stylu życia.

W zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej uczestniczyło 16 uczniów klas I-III.  Uczniowie uczęszczali  na zajęcia w wymiarze jednej godzin tygodniowo od 01.03.2021 do 11.06.2021r. Zrealizowano 9 godzin zajęć z 13 zaplanowanych. Z powodu epidemii COVID-19 (nauki zdalnej) czterech godzinnie nie udało się zrealizować. Zajęcia odbywały się na sali gimnastycznej.

 Podczas zajęć sportowych z elem. gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej uczniowie:

– poznali podstawowe przyczyny i skutki powstawania wad,

– znają sposoby zapobiegania wadom postawy i stosują je w życiu codziennym,

– przyjmują prawidłową postawę we wszystkich pozycjach wyjściowych do ćwiczeń,

– dokonują autokorekty przed lustrem,

– znają znaczenie ćwiczeń oddechowych,

– umieją właściwie wykonać ćwiczenia korekcyjne,

– znają terminologię poznanych ćwiczeń,

– rozumieją potrzebę codziennych ćwiczeń w domu pod opieką rodziców,

– znają zasady bezpiecznego zachowania na lekcjach,

– dokonują samooceny swoich postępów.

– wykazują postępy w korygowaniu swej postawy ciała jako potwierdzenie celowości prowadzonych zajęć.

———————————————————————————————————————————–

Uczniowie  chętnie i systematycznie uczęszczali  na zajęcia. Stosowane podczas zajęć indywidualne ćwiczenia korekcyjne dostosowane do wady postawy dziecka oraz gry sportowe, zawody i zabawy korekcyjne sprawiały, że zajęcia były dla uczniów atrakcyjne. Dodatkowym atutem atrakcyjności zajęć było wykorzystywanie przyrządów i przyborów: drabinki, piłki lekarskie, laski gimnastyczne, materace, ławeczki gimnastyczne, woreczki, piłki, obręcze, szarfy, skakanki, balony, gazety, krążki. Poziom ćwiczeń dostosowywany był do indywidualnych możliwości dzieci.

                Dzieci w trakcie zajęć uczyły się prawidłowo oddychać torem piersiowym i brzusznym. Dokładnie i starannie wykonywały ćwiczenia korekcyjne. Samodzielnie dokonywały samooceny postawy ciała, poznały rodzaje wad postawy oraz konsekwencje z nimi związane. Zauważa się poprawę zwłaszcza w umiejętności korygowania i przyjmowania prawidłowej postawy ciała.

Zajęcia sfinansowane ze środków  Gminy Chełmek.