ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNEJ W KLASACH I-III

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno -kompensacyjnej

w klasach I-III  w roku szkolnym 2021/2022

   Cele:

– zapobieganie pogłębieniu wad postawy,

–  kształtowanie odruchu i utrzymania prawidłowej postawy,

– wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu,

–  wdrażanie do rekreacji ruchowej,

– kształtowanie nawyku zdrowego stylu życia.

——————————————————————————————————————–

Zajęcia sportowo-kompensacyjne realizowane ze środków gminy Chełmek mają na celu zapobieganie wadom postawy, krzewienie aktywności ruchowej oraz podnoszenie świadomości zdrowotnej. Wspieranie rozwoju i kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowego stylu życia to naczelne zadanie podejmowanych działań. Uczymy więc nie tylko odpowiedzialnego podejmowania konkretnych ćwiczeń, ale wdrażamy do systematyczności, która prowadzi do trwałości osiąganych efektów.