ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNEJ W KLASACH I-III

ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ
W KLASACH I-III

Cele:

– poprawienie ogólnej kondycji i sprawności fizycznej,

– zapobieganie pogłębieniu wad postawy,

– kształtowanie odruchu i utrzymania prawidłowej postawy,

– zwiększenie wydolności układu oddechowego i krążenia,

–  wdrażanie do rekreacji ruchowej,

– kształtowanie nawyku zdrowego stylu życia.

Jednym z zasadniczych celów naszej działalności dydaktycznej jest stymulowanie harmonijnego rozwoju dziecka. Nie byłoby to możliwe bez ukształtowania właściwej aktywności własnej. Wskazując optymalne działania, uczymy samodzielności i dajemy możliwość wyboru aktywności, w tym również ruchowej. Zajęcia ruchowe łączące gimnastykę z korektą postawy zapewniają odpowiednią dawkę ruchu oraz wiedzę na temat sprawności fizycznej. Możemy je prowadzić dzięki wsparciu finansowemu naszej Gminy.

——————————————————————————————————————–