ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNEJ W KLASACH I-III

ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ
W KLASACH I-III

Cele:

– poprawienie ogólnej kondycji i sprawności fizycznej,

– zapobieganie pogłębieniu wad postawy,

– kształtowanie odruchu i utrzymania prawidłowej postawy,

– zwiększenie wydolności układu oddechowego i krążenia,

–  wdrażanie do rekreacji ruchowej,

– kształtowanie nawyku zdrowego stylu życia.

Sprawność ruchowa to jeden z ważniejszych warunków zdrowia na każdym etapie rozwoju, dlatego kształtowanie właściwej aktywności fizycznej rozpocząć należy już u dzieci. Dzięki wsparciu gminy Chełmek nasz szkoła może prowadzić zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej. Odpowiednie wyposażenie sali w przybory gimnastyczne sprawia, że zajęcia są przyjemne, inspirujące i motywują uczniów do ćwiczeń.