ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE- Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE
PROGRAM PROFILAKTYKI PALENIA TYTONIU
DLA UCZNIÓW STARSZYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Program jest kontynuacją działań edukacyjnych w ramach rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstwa Palenia Tytoniu.

Cel główny programu:

Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych.

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego
  • zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących z czynnego i biernego tytoniu
  • kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich
  • kształtowanie postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie, w tym unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia.

Założenia programu:

Przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych o tematyce:

  • poznajmy się bliżej
  • laboratorium ciała
  • naucz się mówić „nie”
  • znajdź właściwe rozwiązanie
  • uwierz w siebie.

Program wprowadzony został do szkół woj. małopolskiego w roku szkolnym 2010/2011. W bieżącym roku szkolnym realizowana jest VIII edycja programu. 

W każdym roku szkolnym wielokrotnie podejmujemy temat zagrożenia jakie niesie za sobą palenie papierosów np. podczas lekcji wychowawczych, zajęć wychowania do życia w rodzinie, ale także podczas innych wydarzeń takich jak: „Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu” oraz „Światowy dzień bez Tytoniu”.

W ramach tegorocznego Światowego Dnia Rzucania Palenia obchodzonego w trzeci czwartek listopada członkowie SK PCK odwiedzili uczniów klas I –VIII w ich salach lekcyjnych. Podczas spotkania zachęcali do życia wolnego od nałogu oraz rozdawali baloniki, na których wypisane były hasła antynikotynowe. Zorganizowany został także między klasowy konkurs plastyczny na plakat wraz z  hasłem dotyczącym rzucania palenia tytoniu. Prace konkursowe klas zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym oraz zamieszczone na padlecie, gdzie można było oddawać głosy na prace, które najbardziej się spodobały. Laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymali nagrody rzeczowe, a zwycięzcy-klasa VIII b dodatkowo voucher na „Dzień bez pytania” do wykorzystania w wybranym dniu do końca roku szkolnego.

Link do padletu: https://padlet.com/agafritte/hst4nyh74asnuayo

Z okazji Światowego Dnia bez Papierosa 31 maja na holu głównym szkoły przygotowana została gazetka tematyczna, a podczas obchodzonego w czerwcu Dnia Rodziny klasa VIII b przygotowała wystawę plakatów antynikotynowych wykonanych przez uczniów.