ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE- program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE
Program profilaktyki palenia tytoniu

dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej

Program jest kontynuacją działań edukacyjnych w ramach rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstwa Palenia Tytoniu.

Cel główny programu:

Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych.

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego
  • zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących z czynnego i biernego tytoniu
  • kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich
  • kształtowanie postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie, w tym unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia.

Założenia programu:

Przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych o tematyce:

  • poznajmy się bliżej
  • laboratorium ciała
  • naucz się mówić „nie”
  • znajdź właściwe rozwiązanie
  • uwierz w siebie.

Program wprowadzony został do szkół woj. małopolskiego w roku szkolnym 2010/2011. W bieżącym roku szkolnym realizowana jest VIII edycja programu. 

——————————————————————————————————————–

W każdym roku szkolnym  wielokrotnie  podejmujemy temat zagrożenia jakie niesie za sobą palenie papierosów np. podczas lekcji wychowawczych, zajęć wychowania do życia w rodzinie, ale także podczas innych wydarzeń takich jak: „Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu” oraz  „Światowy Dzień bez Tytoniu”

Z okazji obchodów „Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu” Szkolne Koło PCK przygotowało gazetkę tematyczną oraz ulotkę antynikotynową.

Zawierała ona informacje o zagrożeniach zdrowotnych związanych z czynnym, jak i biernym paleniem papierosów oraz porady dotyczące metod rzucania palenia. Wolontariusze SK PCK odwiedzili uczniów w klasach i przekazali im najważniejsze informacje o szkodliwości papierosów, także e-papierosów. Dzieci, które poinformowały o tym, że ktoś z ich bliskich pali papierosy otrzymały ulotki i miały zachęcić te osoby do rzucenia nałogu.

Uczniowie klas IV – VII na godzinach wychowawczych wraz  z wychowawcami zajmowali się tematyką uzależnienia od nikotyny.

w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Bez Tytoniu (31 maja) na holu szkoły zawisła gazetka z  hasłami antynikotynowymi i zachęcającymi do prowadzenia zdrowego stylu życia, uczniowie klas 1-3 przygotowali plakaty, a dzieci ze świetlicy wraz z przedszkolakami wykonały kolorowy kolaż  z hasłami i rysunkami antynikotynowymi. Plakaty te wywieszone zostały także podczas Dnia Rodziny.

Wychowawcy każdej z klas biorących udział w programie, nauczyciel przyrody, biologii i WDŻ higienistka szkolna oraz pedagog szkolny przeprowadzali pogadanki, zajęcia oraz warsztaty edukacyjne z uczniami, poświęcone zwiększeniu wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowaniu umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich, radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego   i biernego palenia.

Uczniowie uczestniczyli w rożnego rodzaju projektach, programach prozdrowotnych i profilaktycznych, zajęciach sportowych, zajęciach dodatkowych rozwijających ich zainteresowania, wycieczkach, spotkaniach klasowych i szkolnych, pokazach, spotkaniach z interesującymi ludźmi, konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, akcjach charytatywnych, imprezach szkolnych i poza szkolnych, co w wymierny sposób wpływa na podniesienie ich samooceny, poszerzenie wiedzy o zagrożeniach, zagospodarowuje ich czas wolny i w skuteczny sposób minimalizuje podejmowanie zachowań ryzykownych.

„Znajdź właściwe rozwiązanie” to program skorelowany ze Szkolnym Programem Wychowawczo – Profilaktycznym zarówno pod kątem potrzeb uczniów, jak i rodziców. Młodzież chętnie uczestniczy w jego realizacji.