INFORMACJE

W tym szczególnym czasie
wszystkim Uczniom, Rodzicom, Współpracownikom i Partnerom Szkoły
pragnę złożyć życzenia wszystkiego co najlepsze
na Święta Wielkiej Nocy.
Życzę Państwu wiosennych nastrojów,
ciepłej, radosnej atmosfery, miłych spotkań z Najbliższymi,
a co najważniejsze- zdrowia, byśmy wszyscy bezpiecznie mogli się spotkać po świętach.

Dyrektor SZS Bobrek
Radosław Gąska

W związku z obecną sytuacją epidemiczną zebrania
z rodzicami będą miały charakter  zdalny w klasach I-VII.
Zebranie dla rodziców uczniów z klasy VIII
odbędzie się stacjonarnie w szkole.
W linku poniżej zamieszczony został harmonogram zebrań
oraz procedury zebrania w szkole.
harmonogram—> HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

Radosław Gąska
Dyrektor SZS w Bobrku

W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków,  rodziców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej powstała poradnia on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

więcej informacji—> https://kuratorium.krakow.pl/poradnia-on-line-zawsze-jest-jakies-wyjscie/

Szczegółowe informacje oraz formularz logowania na portalu poradni on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” na stronie: https://zawszejestjakieswyjscie.pl.

Radosław Gąska
Dyrektor SZS w Bobrku

  1. Od 18 stycznia uczniowie klas I-III wracają do nauczania stacjonarnego. Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem /uczniowie zabierają wszystkie podręczniki i ćwiczenia/.
  2. Zajęcia świetlicowe odbywają się bez zmian według harmonogramu.
  3. Rodzice przyprowadzając dzieci nie wchodzą na teren szkoły /Dzieci odprowadzają tylko pod drzwi. Rodzice odbierający dzieci ze świetlicy, wchodzą do szkoły pojedynczo z zachowaniem reżimu sanitarnego.
  4. Drzwi do szkoły otwierane będą o godzinie 7.50. Prosimy o przestrzeganie wskazanej godziny.
  5. Wyżywienie – śniadania od poniedziałku, obiady od wtorku.
  6. Prosimy o zapoznanie się z procedurami zamieszczonymi w załączniku.


procedury—> PROCEDURY- BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY 

W KLASACH IV- VIII NAUKA NADAL ODBYWA SIĘ ZDALNIE
OBOWIĄZUJE PONIŻSZY PLAN LEKCJI:

PLANY LEKCJI DLA KLAS IV-VIII:

KLASA IV—>  KLASA 4
KLASA VI—> KLASA 6
KLASA VII A—> KLASA 7A
KLASA VII B—> KLASA 7B
KLASA VIII—> KLASA 8

Radosław Gąska
Dyrektor SZS w Bobrku

W związku z obecną sytuacja epidemiczną
zaplanowane na dzień 5 listopada 2020 roku konsultacje dla rodziców
są odwołane.
Kontakt z nauczycielami pozostaje telefoniczny
lub przez Mobidziennik.

Radosław Gąska
Dyrektor SZS w Bobrku

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów od poniedziałku 26 października w klasach IV – VIII przechodzimy
w tryb nauki zdalnej.
Podstawowym komunikatorem pozostaje Mobidziennik. Dodatkowo zajęcia prowadzone będą za pośrednictwem platformy Microsoft Teams zgodnie z nowym planem /odsyłacz do platformy oraz plan lekcji znajduje się na stronie internetowej szkoły/. Uczniowie zostali zapoznani ze sposobem korzystania z komunikatora oraz z zasadami uczestnictwa w lekcjach. Część zajęć będzie prowadzona online. Materiały do pozostałych zajęć, do samodzielnego opracowania ,nauczyciele będą przesyłać do godziny 10.00 danego dnia.

Uczestnictwo w zajęciach oraz praca samodzielna w oparciu o materiały przesłane przez nauczycieli są obowiązkowe.

Z ewentualnymi problemami proszę zwracać się do wychowawcy klasy.

Proszę o śledzenie komunikatów na dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły.

PLANY LEKCJI DLA KLAS IV-VIII:

KLASA IV—> PLAN LEKCJI KLASA IV
KLASA VI—> PLAN LEKCJI KLASA VI
KLASA VII A—> PLAN LEKCJI KLASA VII A
KLASA VII B—> PLAN LEKCJI KLASA VII B
KLASA VIII—> PLAN LEKCJI KLASA VIII

Radosław Gąska
Dyrektor SZS w Bobrku

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje Powszechny Spis Rolny.

Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.

Jak się spisać—> INFORMACJE

 

Informuję, że zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia
od poniedziałku 12 października
w szkole podczas przerw i korzystania z przestrzeni wspólnych
noszenie maseczki jest obowiązkowe.
Przypominam również o obowiązku dezynfekowania rąk
po wejściu do szkoły.

Dyrektor SZS w Bobrku
Radosław Gąska

14 października 2020 jest dniem ustawowo wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla dzieci,
którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu.
Taką potrzebę należy zgłosić telefonicznie w sekretariacie szkoły do dnia 12 października.
Dyrektor SZS w Bobrku
Radosław Gąska

W linkach poniżej zamieszczone zostały informacje dotyczące przedszkola i szkoły, w związku z pismem PPIS w Oświęcimiu w sprawie wzrostu zakażeń SARS- COV2 na terenie powiatu:
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDSZKOLA

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dyrektor SZS w Bobrku
Radosław Gąska

Biuro Profilaktyki Zdrowotnej NFZ  zaprasza do obejrzenia cyklu 10 filmów edukacyjnych pod wspólnym tytułem „Bezpieczni w czasie epidemii”. Jest to nowy projekt, przygotowany w odpowiedzi na obecne potrzeby pacjentów, który podpowiada, jak bezpiecznie żyć w czasie COVID-19.

Filmy dostępne pod linkiem—> https://kuratorium.krakow.pl/bezpieczni-w-czasie-epidemii-cyklu-10-filmow-edukacyjnych-przygotowanych-przez-nfz/

MOKSiR Chełmek zaprasza wszystkie dzieci od 7 roku życia na zajęcia plastyczne do Domu Ludowego w Bobrku, które odbywać się będą w każdy czwartek o godzinie 15:30.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 8 października.
plakat—> ZAJĘCIA PLASTYCZNE W DOMU LUDOWYM W BOBRKU

W linkach poniżej zamieszczone zostały wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w szkole podstawowej i w przedszkolu w Bobrku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
przedszkole—> PROCEDURY PRZEDSZKOLE
szkoła podstawowa—> PROCEDURY SZKOŁA PODSTAWOWA
zgoda—> ZGODA RODZICA NA POMIAR TEMPERATURY
Dyrektor SZS w Bobrku
Radosław Gąska

Działania MEN w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii:
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii


ZASADY DLA UCZNIA—>
BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ- ZASADY DLA UCZNIA
WSKAZÓWKI DLA RODZICA—> BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ- WSKAZÓWKI DLA RODZICA

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Logotypy 1644x156

W dniu 17 czerwca 2020 r. Gmina Chełmek podpisała umowę o powierzenie grantu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.:

„Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Na skutek podpisanej umowy Gmina otrzymała grant w wysokości 54 907,20 zł, który został przeznaczony na zakup 18 laptopów wraz z oprogramowaniem, 18 sztuk myszek oraz 6 sztuk zestawów słuchawkowych, które zostaną przekazane uczniom chełmeckich szkół podstawowych.
Zakupiony sprzęt umożliwi uczniom, którzy mają utrudniony dostęp komputera, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych na prowadzenie edukacji w formie zdalnej, w swoich domach.

Wartość projektu wynosi 54 907,20 zł i został on w całości dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Chełmek, w następujących ilościach:
– dla Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku:
   5 laptopów z oprogramowaniem, 5 sztuk myszek oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,
– dla Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku:
   7 laptopów z oprogramowaniem, 7 sztuk myszek oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,
– dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Kard. Adama Stefana Sapiehy w Bobrku:
   3 laptopy z oprogramowaniem, 3 sztuki myszek oraz 1 sztuka zestawu słuchawkowego,
– dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie:
   3 laptopy z oprogramowaniem, 3 sztuki myszek oraz 1 sztuka zestawów słuchawkowych.

Link do informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Chełmku: http://www.chelmek.pl/miasto-i-gmina/fundusze-europejskie/105-zdalna-szkola-w-ramach-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej/2745-zdalna-szkola-w-ramach-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej

Zdalna Szkoła
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

w systemie kształcenia zdalnego

Logotypy 1644x156

W dniu 21 kwietnia 2020 r. Gmina Chełmek podpisała Umowę o powierzenie grantu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.:

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Na skutek podpisanej umowy gmina otrzymała grant w wysokości 69 991,92 zł, który został przeznaczony na zakup 24 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 12 sztuk zestawów słuchawkowych, które zostaną przekazane uczniom chełmeckich szkół podstawowych.
Zakupiony sprzęt umożliwi uczniom, którzy mają utrudniony dostęp komputera na prowadzenie edukacji w formie zdalnej, w swoich domach.

Wartość projektu wyniosła 69 991,92 zł, w całości została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Chełmek, w następujących ilościach:
– dla Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku:
6 laptopów z oprogramowaniem oraz 4 sztuki zestawów słuchawkowych,
– dla Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku:
   10 laptopów z oprogramowaniem oraz 4 sztuki zestawów słuchawkowych,
dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Kard. Adama Stefana Sapiehy w Bobrku:
   4 laptopy z oprogramowaniem oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,
– dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie:
   4 laptopy oprogramowaniem oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych.

Link do informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Chełmku:
http://www.chelmek.pl/miasto-i-gmina/fundusze-europejskie/104-zdalna-szkola-wsparcie-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej-w-systemie-ksztalcenia-zdalnego/2697-zdalna-szkola-wsparcie-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej-w-systemie-ksztalcenia-zdalnego

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

edukacja odbywa się teraz zdalnie, w ten szczególny czas pamiętajcie o bezpieczeństwie podczas korzystania z internetu.

W linku poniżej znajduje się poradnik bezpiecznego korzystania z internetu oraz poradnik dotyczący nauki zdalnej. 

bezpieczny internet:  https://view.genial.ly/5e7b89b29a293c0e3235ad7e/presentation-dziecko-w-sieci-zasady-bezpiecznego-korzystanie-z-internetu?fbclid=IwAR1gJx-4mTJO4ga8JRa3HYPutUqe1P9YS2u7JOy4atoCxBbBJllGtPCRh24

poradnik dla rodziców: https://view.genial.ly/5e7b7d10dedef70e46f81cb7/video-presentation-poradnik-dla-rodzicow-wg-men

Od poniedziałku, 16 marca br. TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczynają emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oferta zawiera nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje publicystyczne, ale również produkcje Teatru Telewizji, dostosowane do podstawy programowej. Zachęcamy do uwzględnienia materiałów prezentowanych na kanałach Telewizji Polskiej do zdalnej pracy z uczniami w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

oferta programowa—> https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

klik—> https://eszkola.tvp.pl/

W linku poniżej znajdują się materiały dla 8-klasistów

z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego

przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

link—> http://www.cke.gov.pl

Zadania pojawiają się codziennie o godzinie 9:00, rozwiązania o godzinie 15:00.

Drodzy Rodzice Przedszkolaków,

w linkach poniżej znajdziecie ciekawe pomysły

na zabawę ze swoimi dziećmi.

książeczka o koronawirusie—> koronawirus

klik—> http://kodowanienadywanie.blogspot.com/

klik—>https://ztorbynauczycielki.pl/

klik—> https://gryzabawy.pl/

klik—> https://karolowamama.blogspot.com/

klik—> https://miastodzieci.pl/

klik—> https://dzieciakiwdomu.pl/2016/06/kreatywne-zabawy-z-dzieckiem

klik—> https://www.mamawdomu.pl/

klik—> https://panimonia.pl/

klik—> https://szaloneliczby.pl/przedszkole/

klik—> https://www.eprzedszkolaki.pl/

klik—> https://www.domowyprzedszkolak.pl/

klik—> https://www.dzieckiembadz.pl/

klik—> https://mojedziecikreatywnie.pl/

Szanowni Rodzice!

W zakładce http://szsbobrek.pl/do-pobrania

zamieszczone zostały dokumenty dotyczące rekrutacji

do klasy I SP na rok szkolny 2020/2021.

Szczegółowe informacje—> Rekrutacja do I klasy 2020 2021

Dyrektor SZS w Bobrku

Radosław Gąska

 Zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej oraz komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia w linku poniżej uzyskają Państwo podstawowe informacje nt. profilaktyki zdrowotnej w związku z przypadkami zachorowań  wywołanych koronawirusem.

informacje—> Jak uniknąć zarażenia się koronawirusem 2019 cz.2

film informacyjny—> https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s&feature=youtu.be

Dyrektor SZS w Bobrku

Radosław Gąska

Od dnia 17 marca startuje projekt zajęć sportowych

z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej.

Zajęcia odbywać się będą zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Program—> Program

Regulamin—> Regulamin

Harmonogram—> Harmonogram gimnastyki korekcyjnej

Dyrektor SZS w Bobrku

Radosław Gąska

Od 3 marca 2020r. uczniowie klasy II rozpoczynają naukę pływania

na krytej pływalni w Oświęcimiu. Program zakłada 20 godzin nauki pływania,

lekcje odbywać się będą raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.

W linkach poniżej zamieszczono program, regulamin

oraz harmonogram wyjazdów. 

program—> PROGRAM UMIEM PŁYWAĆ

regulamin—> REGULAMIN UMIEM PŁYWAĆ

harmonogram wyjazdów—> HARMONOGRAM WYJAZDÓW NA BASEN UCZNIÓW SZS W BOBRKU 2020

Dyrektor SZS w Bobrku

Radosław Gąska

Szanowni Rodzice!

W zakładce http://szsbobrek.pl/do-pobrania

zamieszczone zostały dokumenty dotyczące rekrutacji

do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Szczegółowe informacje dotyczące terminów składania dokumentów

oraz zasady rekrutacji dostępne w linku—> REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2020 2021

Dyrektor SZS w Bobrku

Radosław Gąska

w linku poniżej znajdują się informacje

opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny

dotyczące zagrożeń związanych

ze stosowaniem e-papierosów:

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/MEN-i-GIS_Informacja-na-temat-zagro%c5%bce%c5%84-dotycz%c4%85cych-e-papieros%c3%b3w.pdf

Poradnik wolontariatu szkolnego widoczny po kliknięciu w link: WOLONTARIAT SZKOLNY- PORADNIK

RADA RODZICÓW SZS w BOBRKU ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ

O WPŁATY NA KOMITET RODZICIELSKI NA ROK 2018/2019 W WYSOKOŚCI:

30,00 zł – PIERWSZE DZIECKO

15,00 zł – DRUGIE DZIECKO

15,00 zł – KAŻDE KOLEJNE DZIECKO

WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ NA KONTO BANKU PKO BP Oddział 1 w Chrzanowie

nr konta: 27 1020 2384 0000 9102 0216 8888

LUB W SEKRETARIACIE SZKOLNYM

tytułem: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA  NR KLASY

DZIĘKUJEMY!

INFORMACJE DOSTĘPNE PO KLIKNIĘCIU W LINK: NIE DLA PRZEMOCY

PORADNIA STOMATOLOGICZNA SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI

ZDROWOTNEJ  W CHEŁMKU PRZYPOMINA, ŻE KAŻDE DZIECKO DO UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA

MOŻE BEZPŁATNIE SKORZYSTAĆ Z MOŻLIWOŚCI PROFILAKTYCZNEGO LAKIEROWANIA ZĘBÓW

ORAZ PRZEGLĄDÓW KONTROLNYCH STANU JAMY USTNEJ.