INFORMACJE

Dyżur wakacyjny w przedszkolu w Samorządowym Zespole Szkół w Bobrku
od 2.08.21 r. do 6.08.21 r.

 Zapisy do 15 czerwca 2021 r.

DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLACH GMINY CHEŁMEK:

SZS-P nr 2  w Chełmku- 05.07.2021r. – 23.07.2021r.
SZS w Gorzowie- 26.07.2021r. – 30.07.2021r.
SZS w Bobrku- 02.08. 2021r. – 06.08.2021r.
SZS nr 1 w Chełmku- 09.08.2021r. – 20.08.2021r.

procedury—> Procedury bezpieczeństwa

KOMPLETNE DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH:

karta zgłoszenia—> Zgłoszenie dziecka na dyżur wakacyjny 02-08-2021 do 06-08-2021

deklaracja rodziców—> Deklaracja o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa – jednorazowo

oświadczenie—> Oświadczenie rodziców prawnych opiekunów – jednorazowo

upoważnienie do odbioru dziecka—> Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021: Liczymy się dla Polski!
Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęte są osoby, które 31 marca 2021 r.:
– mieszkały w Polsce na stałe lub przebywały czasowo – zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy,
– obywatele polscy przebywający za granicą, którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce,
– osoby bezdomne – obywatele polscy i cudzoziemcy.

INFORMACJA—> INFORMACJA SPIS POWSZECHNY
PLAKAT—> PLAKAT SPIS POWSZECHNY

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego „Małopolska Akademia Tenisowa”
– bezpłatne zajęcia nauki tenisa dla uczniów w 2022 roku

Propozycja zadania do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na 2022 rok  pod nazwą: „Małopolska Akademia Tenisowa” skierowana jest do 100 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w wieku 6-18 lat) z całego powiatu oświęcimskiego.

Głównym celem jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży poprzez naukę gry w tenisa ziemnego, pod okiem doświadczonych trenerów. Uczestnicy  „Akademii” na czas trwania zajęć otrzymają niezbędny sprzęt szkoleniowy.  Uwieńczeniem czteromiesięcznego cyklu szkoleń będzie organizacja turnieju finałowego i wyłonienie najlepszych tenisistów w odpowiednich grupach wiekowych. Osoby, które wezmą udział w Turnieju Finałowym otrzymają na własność rakietę tenisową, którą będą mogły nadal trenować i rozwijać swoją nową pasję.

Planowane miejsce wykonywania zadania: kompleks sportowy – korty w Chełmku.
Okres realizacji: 2022 rok.

Możliwość głosowania: karty głosowania lub glosowanie poprzez stronę internetową: https://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie

należy wybrać:  Subregion Małopolska Zachodnia, podać swój PESEL oraz kod zadania: MZA22.

karta do głosowania—> Wzór_Karty_do_Głosowania_5._edycja_BO_Małopolska

Ważne:
nie można zagłosować w obu formach jednocześnie, tj.  formularza i strony, ponieważ głos zostanie uznany za nieważny

 

Wakacje ze Świetlicą Środowiskową dla dzieci z gminy Chełmek

Świetlica Środowiskowa w Chełmku w okresie wakacyjnym
będzie czynna od 28 czerwca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.
w godzinach od 7:00 do 15:00.
W siedzibie jednostki przy ul. Brzozowej 9 w Chełmku oraz na stronie internetowej:
http://www.swietlicachelmek.pl znajduje się karta zapisu dziecka wraz
z dokumentacją przeznaczoną do wypełnienia i zwrotu
bezpośrednio do jednostki z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dokumentacja
zawiera kartę zgłoszenia dziecka na obiady.
*Zwrotu dokumentacji należy dokonać najpóźniej do dnia 28 maja 2021 roku.
Plan zajęć wakacyjnych zostanie opublikowany na stronie internetowej
placówki do dnia 19 czerwca 2021 roku.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu (33) 846-10-25.
O przyjęciu dziecka w okresie wakacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń.

karta zgłoszenia—> Karta zgłoszenia – wakacje 2021

GMINA CHEŁMEK ZAKUPIŁA LAPTOPY DLA SZKÓŁ

W ramach projektu ,,Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych’’ Gmina Chełmek otrzymała dofinansowanie w wysokości 74 082,90 zł na zakup 19 laptopów wraz z oprogramowaniem. Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Chełmek i będzie wykorzystany do wsparcia realizacji prowadzonych zajęć dydaktycznych w formie zdalnej.

Nasza szkoła otrzymała 4 laptopy wraz oprogramowaniem.

https://www.chelmek.pl/dla-mieszkancow/aktualnosci/2954-gmina-chelmek-zakupila-kolejne-laptopy-dla-szkol

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W OŚWIĘCIMIU
ZAPRASZA NA TURNIEJ SZACHOWY Z OKAZJI DNIA DZIECKA
SZCZEGÓŁY NA PLAKACIE—>TURNIEJ SZACHOWY

W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków,  rodziców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej powstała poradnia on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

więcej informacji—> https://kuratorium.krakow.pl/poradnia-on-line-zawsze-jest-jakies-wyjscie/

Szczegółowe informacje oraz formularz logowania na portalu poradni on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” na stronie: https://zawszejestjakieswyjscie.pl.

Radosław Gąska
Dyrektor SZS w Bobrku

W tym szczególnym czasie
wszystkim Uczniom, Rodzicom, Współpracownikom i Partnerom Szkoły
pragnę złożyć życzenia wszystkiego co najlepsze
na Święta Wielkiej Nocy.
Życzę Państwu wiosennych nastrojów,
ciepłej, radosnej atmosfery, miłych spotkań z Najbliższymi,
a co najważniejsze- zdrowia, byśmy wszyscy bezpiecznie mogli się spotkać po świętach.

Dyrektor SZS Bobrek
Radosław Gąska

W związku z obecną sytuacją epidemiczną zebrania
z rodzicami będą miały charakter  zdalny w klasach I-VII.
Zebranie dla rodziców uczniów z klasy VIII
odbędzie się stacjonarnie w szkole.
W linku poniżej zamieszczony został harmonogram zebrań
oraz procedury zebrania w szkole.
harmonogram—> HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

Radosław Gąska
Dyrektor SZS w Bobrku

W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków,  rodziców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej powstała poradnia on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

więcej informacji—> https://kuratorium.krakow.pl/poradnia-on-line-zawsze-jest-jakies-wyjscie/

Szczegółowe informacje oraz formularz logowania na portalu poradni on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” na stronie: https://zawszejestjakieswyjscie.pl.

Radosław Gąska
Dyrektor SZS w Bobrku

  1. Od 18 stycznia uczniowie klas I-III wracają do nauczania stacjonarnego. Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem /uczniowie zabierają wszystkie podręczniki i ćwiczenia/.
  2. Zajęcia świetlicowe odbywają się bez zmian według harmonogramu.
  3. Rodzice przyprowadzając dzieci nie wchodzą na teren szkoły /Dzieci odprowadzają tylko pod drzwi. Rodzice odbierający dzieci ze świetlicy, wchodzą do szkoły pojedynczo z zachowaniem reżimu sanitarnego.
  4. Drzwi do szkoły otwierane będą o godzinie 7.50. Prosimy o przestrzeganie wskazanej godziny.
  5. Wyżywienie – śniadania od poniedziałku, obiady od wtorku.
  6. Prosimy o zapoznanie się z procedurami zamieszczonymi w załączniku.


procedury—> PROCEDURY- BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY 

W KLASACH IV- VIII NAUKA NADAL ODBYWA SIĘ ZDALNIE
OBOWIĄZUJE PONIŻSZY PLAN LEKCJI:

PLANY LEKCJI DLA KLAS IV-VIII:

KLASA IV—>  KLASA 4
KLASA VI—> KLASA 6
KLASA VII A—> KLASA 7A
KLASA VII B—> KLASA 7B
KLASA VIII—> KLASA 8

Radosław Gąska
Dyrektor SZS w Bobrku

W związku z obecną sytuacja epidemiczną
zaplanowane na dzień 5 listopada 2020 roku konsultacje dla rodziców
są odwołane.
Kontakt z nauczycielami pozostaje telefoniczny
lub przez Mobidziennik.

Radosław Gąska
Dyrektor SZS w Bobrku

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów od poniedziałku 26 października w klasach IV – VIII przechodzimy
w tryb nauki zdalnej.
Podstawowym komunikatorem pozostaje Mobidziennik. Dodatkowo zajęcia prowadzone będą za pośrednictwem platformy Microsoft Teams zgodnie z nowym planem /odsyłacz do platformy oraz plan lekcji znajduje się na stronie internetowej szkoły/. Uczniowie zostali zapoznani ze sposobem korzystania z komunikatora oraz z zasadami uczestnictwa w lekcjach. Część zajęć będzie prowadzona online. Materiały do pozostałych zajęć, do samodzielnego opracowania ,nauczyciele będą przesyłać do godziny 10.00 danego dnia.

Uczestnictwo w zajęciach oraz praca samodzielna w oparciu o materiały przesłane przez nauczycieli są obowiązkowe.

Z ewentualnymi problemami proszę zwracać się do wychowawcy klasy.

Proszę o śledzenie komunikatów na dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły.

PLANY LEKCJI DLA KLAS IV-VIII:

KLASA IV—> PLAN LEKCJI KLASA IV
KLASA VI—> PLAN LEKCJI KLASA VI
KLASA VII A—> PLAN LEKCJI KLASA VII A
KLASA VII B—> PLAN LEKCJI KLASA VII B
KLASA VIII—> PLAN LEKCJI KLASA VIII

Radosław Gąska
Dyrektor SZS w Bobrku

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje Powszechny Spis Rolny.

Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.

Jak się spisać—> INFORMACJE

 

Informuję, że zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia
od poniedziałku 12 października
w szkole podczas przerw i korzystania z przestrzeni wspólnych
noszenie maseczki jest obowiązkowe.
Przypominam również o obowiązku dezynfekowania rąk
po wejściu do szkoły.

Dyrektor SZS w Bobrku
Radosław Gąska

14 października 2020 jest dniem ustawowo wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla dzieci,
którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu.
Taką potrzebę należy zgłosić telefonicznie w sekretariacie szkoły do dnia 12 października.
Dyrektor SZS w Bobrku
Radosław Gąska

W linkach poniżej zamieszczone zostały informacje dotyczące przedszkola i szkoły, w związku z pismem PPIS w Oświęcimiu w sprawie wzrostu zakażeń SARS- COV2 na terenie powiatu:
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDSZKOLA

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dyrektor SZS w Bobrku
Radosław Gąska

Biuro Profilaktyki Zdrowotnej NFZ  zaprasza do obejrzenia cyklu 10 filmów edukacyjnych pod wspólnym tytułem „Bezpieczni w czasie epidemii”. Jest to nowy projekt, przygotowany w odpowiedzi na obecne potrzeby pacjentów, który podpowiada, jak bezpiecznie żyć w czasie COVID-19.

Filmy dostępne pod linkiem—> https://kuratorium.krakow.pl/bezpieczni-w-czasie-epidemii-cyklu-10-filmow-edukacyjnych-przygotowanych-przez-nfz/

MOKSiR Chełmek zaprasza wszystkie dzieci od 7 roku życia na zajęcia plastyczne do Domu Ludowego w Bobrku, które odbywać się będą w każdy czwartek o godzinie 15:30.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 8 października.
plakat—> ZAJĘCIA PLASTYCZNE W DOMU LUDOWYM W BOBRKU

W linkach poniżej zamieszczone zostały wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w szkole podstawowej i w przedszkolu w Bobrku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
przedszkole—> PROCEDURY PRZEDSZKOLE
szkoła podstawowa—> PROCEDURY SZKOŁA PODSTAWOWA
zgoda—> ZGODA RODZICA NA POMIAR TEMPERATURY
Dyrektor SZS w Bobrku
Radosław Gąska

Działania MEN w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii:
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii


ZASADY DLA UCZNIA—>
BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ- ZASADY DLA UCZNIA
WSKAZÓWKI DLA RODZICA—> BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ- WSKAZÓWKI DLA RODZICA

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Logotypy 1644x156

W dniu 17 czerwca 2020 r. Gmina Chełmek podpisała umowę o powierzenie grantu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.:

„Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Na skutek podpisanej umowy Gmina otrzymała grant w wysokości 54 907,20 zł, który został przeznaczony na zakup 18 laptopów wraz z oprogramowaniem, 18 sztuk myszek oraz 6 sztuk zestawów słuchawkowych, które zostaną przekazane uczniom chełmeckich szkół podstawowych.
Zakupiony sprzęt umożliwi uczniom, którzy mają utrudniony dostęp komputera, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych na prowadzenie edukacji w formie zdalnej, w swoich domach.

Wartość projektu wynosi 54 907,20 zł i został on w całości dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Chełmek, w następujących ilościach:
– dla Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku:
   5 laptopów z oprogramowaniem, 5 sztuk myszek oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,
– dla Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku:
   7 laptopów z oprogramowaniem, 7 sztuk myszek oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,
– dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Kard. Adama Stefana Sapiehy w Bobrku:
   3 laptopy z oprogramowaniem, 3 sztuki myszek oraz 1 sztuka zestawu słuchawkowego,
– dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie:
   3 laptopy z oprogramowaniem, 3 sztuki myszek oraz 1 sztuka zestawów słuchawkowych.

Link do informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Chełmku: http://www.chelmek.pl/miasto-i-gmina/fundusze-europejskie/105-zdalna-szkola-w-ramach-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej/2745-zdalna-szkola-w-ramach-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej

Zdalna Szkoła
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

w systemie kształcenia zdalnego

Logotypy 1644x156

W dniu 21 kwietnia 2020 r. Gmina Chełmek podpisała Umowę o powierzenie grantu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.:

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Na skutek podpisanej umowy gmina otrzymała grant w wysokości 69 991,92 zł, który został przeznaczony na zakup 24 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 12 sztuk zestawów słuchawkowych, które zostaną przekazane uczniom chełmeckich szkół podstawowych.
Zakupiony sprzęt umożliwi uczniom, którzy mają utrudniony dostęp komputera na prowadzenie edukacji w formie zdalnej, w swoich domach.

Wartość projektu wyniosła 69 991,92 zł, w całości została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Chełmek, w następujących ilościach:
– dla Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku:
6 laptopów z oprogramowaniem oraz 4 sztuki zestawów słuchawkowych,
– dla Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku:
   10 laptopów z oprogramowaniem oraz 4 sztuki zestawów słuchawkowych,
dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Kard. Adama Stefana Sapiehy w Bobrku:
   4 laptopy z oprogramowaniem oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,
– dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie:
   4 laptopy oprogramowaniem oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych.

Link do informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Chełmku:
http://www.chelmek.pl/miasto-i-gmina/fundusze-europejskie/104-zdalna-szkola-wsparcie-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej-w-systemie-ksztalcenia-zdalnego/2697-zdalna-szkola-wsparcie-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej-w-systemie-ksztalcenia-zdalnego

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

edukacja odbywa się teraz zdalnie, w ten szczególny czas pamiętajcie o bezpieczeństwie podczas korzystania z internetu.

W linku poniżej znajduje się poradnik bezpiecznego korzystania z internetu oraz poradnik dotyczący nauki zdalnej. 

bezpieczny internet:  https://view.genial.ly/5e7b89b29a293c0e3235ad7e/presentation-dziecko-w-sieci-zasady-bezpiecznego-korzystanie-z-internetu?fbclid=IwAR1gJx-4mTJO4ga8JRa3HYPutUqe1P9YS2u7JOy4atoCxBbBJllGtPCRh24

poradnik dla rodziców: https://view.genial.ly/5e7b7d10dedef70e46f81cb7/video-presentation-poradnik-dla-rodzicow-wg-men

Od poniedziałku, 16 marca br. TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczynają emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oferta zawiera nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje publicystyczne, ale również produkcje Teatru Telewizji, dostosowane do podstawy programowej. Zachęcamy do uwzględnienia materiałów prezentowanych na kanałach Telewizji Polskiej do zdalnej pracy z uczniami w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

oferta programowa—> https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

klik—> https://eszkola.tvp.pl/

W linku poniżej znajdują się materiały dla 8-klasistów

z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego

przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

link—> http://www.cke.gov.pl

Zadania pojawiają się codziennie o godzinie 9:00, rozwiązania o godzinie 15:00.

Drodzy Rodzice Przedszkolaków,

w linkach poniżej znajdziecie ciekawe pomysły

na zabawę ze swoimi dziećmi.

książeczka o koronawirusie—> koronawirus

klik—> http://kodowanienadywanie.blogspot.com/

klik—>https://ztorbynauczycielki.pl/

klik—> https://gryzabawy.pl/

klik—> https://karolowamama.blogspot.com/

klik—> https://miastodzieci.pl/

klik—> https://dzieciakiwdomu.pl/2016/06/kreatywne-zabawy-z-dzieckiem

klik—> https://www.mamawdomu.pl/

klik—> https://panimonia.pl/

klik—> https://szaloneliczby.pl/przedszkole/

klik—> https://www.eprzedszkolaki.pl/

klik—> https://www.domowyprzedszkolak.pl/

klik—> https://www.dzieckiembadz.pl/

klik—> https://mojedziecikreatywnie.pl/

Szanowni Rodzice!

W zakładce http://szsbobrek.pl/do-pobrania

zamieszczone zostały dokumenty dotyczące rekrutacji

do klasy I SP na rok szkolny 2020/2021.

Szczegółowe informacje—> Rekrutacja do I klasy 2020 2021

Dyrektor SZS w Bobrku

Radosław Gąska

 Zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej oraz komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia w linku poniżej uzyskają Państwo podstawowe informacje nt. profilaktyki zdrowotnej w związku z przypadkami zachorowań  wywołanych koronawirusem.

informacje—> Jak uniknąć zarażenia się koronawirusem 2019 cz.2

film informacyjny—> https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s&feature=youtu.be

Dyrektor SZS w Bobrku

Radosław Gąska

Od dnia 17 marca startuje projekt zajęć sportowych

z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej.

Zajęcia odbywać się będą zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Program—> Program

Regulamin—> Regulamin

Harmonogram—> Harmonogram gimnastyki korekcyjnej

Dyrektor SZS w Bobrku

Radosław Gąska

Od 3 marca 2020r. uczniowie klasy II rozpoczynają naukę pływania

na krytej pływalni w Oświęcimiu. Program zakłada 20 godzin nauki pływania,

lekcje odbywać się będą raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.

W linkach poniżej zamieszczono program, regulamin

oraz harmonogram wyjazdów. 

program—> PROGRAM UMIEM PŁYWAĆ

regulamin—> REGULAMIN UMIEM PŁYWAĆ

harmonogram wyjazdów—> HARMONOGRAM WYJAZDÓW NA BASEN UCZNIÓW SZS W BOBRKU 2020

Dyrektor SZS w Bobrku

Radosław Gąska

Szanowni Rodzice!

W zakładce http://szsbobrek.pl/do-pobrania

zamieszczone zostały dokumenty dotyczące rekrutacji

do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Szczegółowe informacje dotyczące terminów składania dokumentów

oraz zasady rekrutacji dostępne w linku—> REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2020 2021

Dyrektor SZS w Bobrku

Radosław Gąska

w linku poniżej znajdują się informacje

opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny

dotyczące zagrożeń związanych

ze stosowaniem e-papierosów:

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/MEN-i-GIS_Informacja-na-temat-zagro%c5%bce%c5%84-dotycz%c4%85cych-e-papieros%c3%b3w.pdf

Poradnik wolontariatu szkolnego widoczny po kliknięciu w link: WOLONTARIAT SZKOLNY- PORADNIK

RADA RODZICÓW SZS w BOBRKU ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ

O WPŁATY NA KOMITET RODZICIELSKI NA ROK 2018/2019 W WYSOKOŚCI:

30,00 zł – PIERWSZE DZIECKO

15,00 zł – DRUGIE DZIECKO

15,00 zł – KAŻDE KOLEJNE DZIECKO

WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ NA KONTO BANKU PKO BP Oddział 1 w Chrzanowie

nr konta: 27 1020 2384 0000 9102 0216 8888

LUB W SEKRETARIACIE SZKOLNYM

tytułem: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA  NR KLASY

DZIĘKUJEMY!

INFORMACJE DOSTĘPNE PO KLIKNIĘCIU W LINK: NIE DLA PRZEMOCY

PORADNIA STOMATOLOGICZNA SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI

ZDROWOTNEJ  W CHEŁMKU PRZYPOMINA, ŻE KAŻDE DZIECKO DO UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA

MOŻE BEZPŁATNIE SKORZYSTAĆ Z MOŻLIWOŚCI PROFILAKTYCZNEGO LAKIEROWANIA ZĘBÓW

ORAZ PRZEGLĄDÓW KONTROLNYCH STANU JAMY USTNEJ.