INFORMACJE

Szanowni Rodzice!

W zakładce http://szsbobrek.pl/do-pobrania

zamieszczone zostały dokumenty dotyczące rekrutacji

do klasy I SP na rok szkolny 2020/2021.

Szczegółowe informacje—> Rekrutacja do I klasy 2020 2021

Dyrektor SZS w Bobrku

Radosław Gąska

 Zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej oraz komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia w linku poniżej uzyskają Państwo podstawowe informacje nt. profilaktyki zdrowotnej w związku z przypadkami zachorowań  wywołanych koronawirusem.

informacje—> Jak uniknąć zarażenia się koronawirusem 2019 cz.2

film informacyjny—> https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s&feature=youtu.be

Dyrektor SZS w Bobrku

Radosław Gąska

Od dnia 17 marca startuje projekt zajęć sportowych

z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej.

Zajęcia odbywać się będą zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Program—> Program

Regulamin—> Regulamin

Harmonogram—> Harmonogram gimnastyki korekcyjnej

Dyrektor SZS w Bobrku

Radosław Gąska

Od 3 marca 2020r. uczniowie klasy II rozpoczynają naukę pływania

na krytej pływalni w Oświęcimiu. Program zakłada 20 godzin nauki pływania,

lekcje odbywać się będą raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.

W linkach poniżej zamieszczono program, regulamin

oraz harmonogram wyjazdów. 

program—> PROGRAM UMIEM PŁYWAĆ

regulamin—> REGULAMIN UMIEM PŁYWAĆ

harmonogram wyjazdów—> HARMONOGRAM WYJAZDÓW NA BASEN UCZNIÓW SZS W BOBRKU 2020

Dyrektor SZS w Bobrku

Radosław Gąska

Szanowni Rodzice!

W zakładce http://szsbobrek.pl/do-pobrania

zamieszczone zostały dokumenty dotyczące rekrutacji

do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Szczegółowe informacje dotyczące terminów składania dokumentów

oraz zasady rekrutacji dostępne w linku—> REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2020 2021

Dyrektor SZS w Bobrku

Radosław Gąska

w linku poniżej znajdują się informacje

opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny

dotyczące zagrożeń związanych

ze stosowaniem e-papierosów:

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/MEN-i-GIS_Informacja-na-temat-zagro%c5%bce%c5%84-dotycz%c4%85cych-e-papieros%c3%b3w.pdf

Poradnik wolontariatu szkolnego widoczny po kliknięciu w link: WOLONTARIAT SZKOLNY- PORADNIK

RADA RODZICÓW SZS w BOBRKU ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ

O WPŁATY NA KOMITET RODZICIELSKI NA ROK 2018/2019 W WYSOKOŚCI:

30,00 zł – PIERWSZE DZIECKO

15,00 zł – DRUGIE DZIECKO

15,00 zł – KAŻDE KOLEJNE DZIECKO

WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ NA KONTO BANKU PKO BP Oddział 1 w Chrzanowie

nr konta: 27 1020 2384 0000 9102 0216 8888

LUB W SEKRETARIACIE SZKOLNYM

tytułem: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA  NR KLASY

DZIĘKUJEMY!

INFORMACJE DOSTĘPNE PO KLIKNIĘCIU W LINK: NIE DLA PRZEMOCY

PORADNIA STOMATOLOGICZNA SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI

ZDROWOTNEJ  W CHEŁMKU PRZYPOMINA, ŻE KAŻDE DZIECKO DO UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA

MOŻE BEZPŁATNIE SKORZYSTAĆ Z MOŻLIWOŚCI PROFILAKTYCZNEGO LAKIEROWANIA ZĘBÓW

ORAZ PRZEGLĄDÓW KONTROLNYCH STANU JAMY USTNEJ.