INFORMACJE

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!!!

Szkoły powiatowe prowadzą elektroniczną
rekrutację do klas pierwszych, link do rekrutacji poniżej:

https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

Rejestracja kandydatów rozpocznie się 11 maja 2020r. 

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji:

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-6-20-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-29-stycznia-2020-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skladania-do/?fbclid=IwAR3atCecYjoaJnFwhkDzE-VZpNZw0OxV4NDDoKyVHOMcuclQNiuaS-PH5zk

Ministerstwo Edukacji Narodowej
poinformowało o nowym terminie egzaminu ósmoklasisty.
Egzamin zostanie przeprowadzony w dniach 16-18 czerwca 2020.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

edukacja odbywa się teraz zdalnie, w ten szczególny czas pamiętajcie o bezpieczeństwie podczas korzystania z internetu.

W linku poniżej znajduje się poradnik bezpiecznego korzystania z internetu oraz poradnik dotyczący nauki zdalnej. 

bezpieczny internet:  https://view.genial.ly/5e7b89b29a293c0e3235ad7e/presentation-dziecko-w-sieci-zasady-bezpiecznego-korzystanie-z-internetu?fbclid=IwAR1gJx-4mTJO4ga8JRa3HYPutUqe1P9YS2u7JOy4atoCxBbBJllGtPCRh24

poradnik dla rodziców: https://view.genial.ly/5e7b7d10dedef70e46f81cb7/video-presentation-poradnik-dla-rodzicow-wg-men

Od poniedziałku, 16 marca br. TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczynają emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oferta zawiera nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje publicystyczne, ale również produkcje Teatru Telewizji, dostosowane do podstawy programowej. Zachęcamy do uwzględnienia materiałów prezentowanych na kanałach Telewizji Polskiej do zdalnej pracy z uczniami w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

oferta programowa—> https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

klik—> https://eszkola.tvp.pl/

W linku poniżej znajdują się materiały dla 8-klasistów

z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego

przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

link—> http://www.cke.gov.pl

Zadania pojawiają się codziennie o godzinie 9:00, rozwiązania o godzinie 15:00.

Drodzy Rodzice Przedszkolaków,

w linkach poniżej znajdziecie ciekawe pomysły

na zabawę ze swoimi dziećmi.

książeczka o koronawirusie—> koronawirus

klik—> http://kodowanienadywanie.blogspot.com/

klik—>https://ztorbynauczycielki.pl/

klik—> https://gryzabawy.pl/

klik—> https://karolowamama.blogspot.com/

klik—> https://miastodzieci.pl/

klik—> https://dzieciakiwdomu.pl/2016/06/kreatywne-zabawy-z-dzieckiem

klik—> https://www.mamawdomu.pl/

klik—> https://panimonia.pl/

klik—> https://szaloneliczby.pl/przedszkole/

klik—> https://www.eprzedszkolaki.pl/

klik—> https://www.domowyprzedszkolak.pl/

klik—> https://www.dzieckiembadz.pl/

klik—> https://mojedziecikreatywnie.pl/

Szanowni Rodzice!

W zakładce http://szsbobrek.pl/do-pobrania

zamieszczone zostały dokumenty dotyczące rekrutacji

do klasy I SP na rok szkolny 2020/2021.

Szczegółowe informacje—> Rekrutacja do I klasy 2020 2021

Dyrektor SZS w Bobrku

Radosław Gąska

 Zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej oraz komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia w linku poniżej uzyskają Państwo podstawowe informacje nt. profilaktyki zdrowotnej w związku z przypadkami zachorowań  wywołanych koronawirusem.

informacje—> Jak uniknąć zarażenia się koronawirusem 2019 cz.2

film informacyjny—> https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s&feature=youtu.be

Dyrektor SZS w Bobrku

Radosław Gąska

Od dnia 17 marca startuje projekt zajęć sportowych

z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej.

Zajęcia odbywać się będą zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Program—> Program

Regulamin—> Regulamin

Harmonogram—> Harmonogram gimnastyki korekcyjnej

Dyrektor SZS w Bobrku

Radosław Gąska

Od 3 marca 2020r. uczniowie klasy II rozpoczynają naukę pływania

na krytej pływalni w Oświęcimiu. Program zakłada 20 godzin nauki pływania,

lekcje odbywać się będą raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.

W linkach poniżej zamieszczono program, regulamin

oraz harmonogram wyjazdów. 

program—> PROGRAM UMIEM PŁYWAĆ

regulamin—> REGULAMIN UMIEM PŁYWAĆ

harmonogram wyjazdów—> HARMONOGRAM WYJAZDÓW NA BASEN UCZNIÓW SZS W BOBRKU 2020

Dyrektor SZS w Bobrku

Radosław Gąska

Szanowni Rodzice!

W zakładce http://szsbobrek.pl/do-pobrania

zamieszczone zostały dokumenty dotyczące rekrutacji

do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Szczegółowe informacje dotyczące terminów składania dokumentów

oraz zasady rekrutacji dostępne w linku—> REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2020 2021

Dyrektor SZS w Bobrku

Radosław Gąska

w linku poniżej znajdują się informacje

opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny

dotyczące zagrożeń związanych

ze stosowaniem e-papierosów:

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/MEN-i-GIS_Informacja-na-temat-zagro%c5%bce%c5%84-dotycz%c4%85cych-e-papieros%c3%b3w.pdf

Poradnik wolontariatu szkolnego widoczny po kliknięciu w link: WOLONTARIAT SZKOLNY- PORADNIK

RADA RODZICÓW SZS w BOBRKU ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ

O WPŁATY NA KOMITET RODZICIELSKI NA ROK 2018/2019 W WYSOKOŚCI:

30,00 zł – PIERWSZE DZIECKO

15,00 zł – DRUGIE DZIECKO

15,00 zł – KAŻDE KOLEJNE DZIECKO

WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ NA KONTO BANKU PKO BP Oddział 1 w Chrzanowie

nr konta: 27 1020 2384 0000 9102 0216 8888

LUB W SEKRETARIACIE SZKOLNYM

tytułem: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA  NR KLASY

DZIĘKUJEMY!

INFORMACJE DOSTĘPNE PO KLIKNIĘCIU W LINK: NIE DLA PRZEMOCY

PORADNIA STOMATOLOGICZNA SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI

ZDROWOTNEJ  W CHEŁMKU PRZYPOMINA, ŻE KAŻDE DZIECKO DO UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA

MOŻE BEZPŁATNIE SKORZYSTAĆ Z MOŻLIWOŚCI PROFILAKTYCZNEGO LAKIEROWANIA ZĘBÓW

ORAZ PRZEGLĄDÓW KONTROLNYCH STANU JAMY USTNEJ.