INFORMACJE

OGÓLNE INFORMACJE O NABORZE DO KLASY I SP—> Informacja . Ogłoszenie o naborze I klasa

WNIOSEK—> wniosek I klasa 2019_ 2020

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (klasa VIII):

zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty—> https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zarzadzenie-nr-11_19-mko-sp.pdf

terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego—> https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalacznik-nr-1-do-zarz-11_19-mko-sp_2.pdf

filmy dotyczące egzaminu ósmoklasisty—> https://kuratorium.krakow.pl/filmy-przygotowane-przez-cke-dotyczace-egzaminu-osmoklasisty/

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM:

zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty—> https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zarzadzenie-nr-10_19-mko-gimnazja.pdf

terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego—> https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalacznik-nr-1-do-zarz.-10_19-mko-gim_2.pdf

 

Poradnik wolontariatu szkolnego widoczny po kliknięciu w link: WOLONTARIAT SZKOLNY- PORADNIK

RADA RODZICÓW SZS w BOBRKU ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ

O WPŁATY NA KOMITET RODZICIELSKI NA ROK 2018/2019 W WYSOKOŚCI:

30,00 zł – PIERWSZE DZIECKO

15,00 zł – DRUGIE DZIECKO

15,00 zł – KAŻDE KOLEJNE DZIECKO

WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ NA KONTO BANKU PKO BP Oddział 1 w Chrzanowie

nr konta: 27 1020 2384 0000 9102 0216 8888

LUB W SEKRETARIACIE SZKOLNYM

tytułem: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA  NR KLASY

DZIĘKUJEMY!

 

INFORMACJE DOSTĘPNE PO KLIKNIĘCIU W LINK: NIE DLA PRZEMOCY

PORADNIA STOMATOLOGICZNA SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI

ZDROWOTNEJ  W CHEŁMKU PRZYPOMINA, ŻE KAŻDE DZIECKO DO UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA

MOŻE BEZPŁATNIE SKORZYSTAĆ Z MOŻLIWOŚCI PROFILAKTYCZNEGO LAKIEROWANIA ZĘBÓW

ORAZ PRZEGLĄDÓW KONTROLNYCH STANU JAMY USTNEJ. 

 

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ NA STRONIE http://www.men.gov.pl/rekrutacja

ZAMIEŚCIŁO NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE REKRUTACJI, TERMINÓW EGZAMINÓW

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM, A TAKŻE SPOSOBU PUNKTOWANIA

OCEN NA ŚWIADECTWIE ORAZ EGZAMINÓW. INFORMACJE Z PRZEZNACZENIEM DLA UCZNIÓW

I RODZICÓW BĘDĄ AKTUALIZOWANE I UZUPEŁNIANE O NOWE TREŚCI. 

PLAKAT REKRUTACJA