1 MARCA- NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

„Ponieważ żyli prawem wilka
Historia o nich głucho milczy”.
Zbigniew Herbert

Nowe święto państwowe zostało ustanowione 3 lutego 2011 r. Sejm RP na mocy ustawy zatwierdził obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

W uzasadnieniu przyjętej  ustawy zapisano, że święto, którego obchody wyznaczono na dzień 1 marca, ustanowione zostało „w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy
w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia
i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.

     Żołnierze wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego
i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Walcząc z siłami nowego agresora, musieli zmierzyć się z wymierzoną przeciwko nim wrogą propagandą Polski Ludowej, dla której niezłomni bohaterowie stali się wyklętymi.

     Żołnierze niepodległościowego podziemia antykomunistycznego, tzw. drugiej konspiracji, dzięki swojej działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej.

     Latem 1945 r. działało ponad 100 oddziałów partyzanckich, niejednokrotnie liczących do 200 osób. Przeprowadziły one blisko 18 tys. akcji zbrojnych. Ostatni „żołnierz wyklęty”, Józef Franczak „Laluś”, zginął prawie dwadzieścia lat po II wojnie, w 1963 r.

       Niepokorni, niezłomni, wyklęci nie złożyli broni, ponieważ dla nich wojna się nie skończyła. Polska tworzona według zasad stalinowskich była nie do zaakceptowania przez tych, którzy składali przysięgę, że walczyć będą o oswobodzenie ojczyzny. Dlatego nie zaprzestali działalności „w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą”.

      Uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przekonani o tym, że współczesność nie może milczeć i wołać powinna, przywracali pamięć o  działaczach antykomunistycznego podziemia niepodległościowego pod hasłem:
„W hołdzie niezłomnym bohaterom, żołnierzom wyklętym”. Uczniowie uczestniczyli
w okolicznościowych lekcjach historii, poznali cel obchodów narodowego święta, wyjaśniali różnice w funkcjonującym w materiałach historycznych nazewnictwie (wyklęci- niezłomni, niepokorni). Oglądali prezentację multimedialną przybliżającą sylwetki żołnierzy wyklętych. Najbardziej wzruszyła ich tragiczna historia młodziutkiej dziewczyny, sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady AK, zamordowanej z wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku, rankiem 28 sierpnia 1946 r., niezłomnej nastolatki, Danuty Siedzikówny, ps. „Inka”, która w obliczu niebezpieczeństwa i śmierci „zachowała się, jak trzeba”… Chętni uczniowie z klas V, VI i VIII  przygotowali plakaty, prezentacje multimedialne. Najważniejsze informacje, dotyczące wyjaśnienia, kim byli żołnierze wyklęci, jakie działania i dlaczego podejmowali, znalazły się na gazetce ściennej. Społeczność szkolna mogła podziwiać również wystawione na korytarzu wybrane prace plastyczne swoich kolegów i koleżanek.

     W ten sposób przedstawiciele młodego pokolenia starali się chociaż w części spłacić dług wdzięczności za ofiarę złożoną na ołtarzu wolnej ojczyzny przez niezłomnych bohaterów podziemia antykomunistycznego. Żołnierze Wyklęci, cześć Waszej pamięci!