100. ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM W PUCKU

100.rocznica Zaślubin Polski z morzem w Pucku

Sejm RP podjął uchwałę ustanawiającą rok 2020 „Rokiem Zaślubin Polski z morzem w Pucku”. Ma to związek z przypadającą dokładnie 10 lutego 2020 roku setną rocznicą historycznych zaślubin Polski z morzem dokonanych w Pucku przez gen. Józefa Hallera.

Był to patriotyczny akt, który wydarzył się 10 i 11 lutego 1920 w Pucku. Władze II Rzeczypospolitej nadały temu wydarzeniu szczególną rangę. Samemu gen. Hallerowi towarzyszyła 20-osobowa delegacja Sejmu, przedstawiciele Rządu – w tym minister spraw wewnętrznych Stanisław Wojciechowski, wicepremier Wincenty Witos, wojewoda pomorski Stefan Łaszewski, kontradm. Kazimierz Porębski, dyplomaci oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Pomorza, w tym Kaszubi.

„Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje.

Żeglarz Polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła,

cały świat stoi mu otworem.”

– powiedział podczas tamtej uroczystości gen. Haller.

Zaślubiny odbyły się poprzez wrzucenie pierścienia do morza. Tego dnia, przed zaślubinami, odbyło się spotkanie generała i delegacji władz Polski w Gdańsku z tamtejszymi Polakami, którzy ofiarowali na ręce Józefa Hallera dwa platynowe pierścienie. Pierścienie te były sfinansowane przez polskich gdańszczan. Podczas ceremonii jedynymi żołnierzami, którzy wjechali konno z brzegu do wody, byli Józef Haller i Władysław Zakrzewski.

Wojciech Kossak zainspirowany tym wydarzeniem namalował obraz „Zaślubiny Polski z Bałtykiem”.

Na brzegu odsłonięto i poświęcono pamiątkowy słup, na którym umieszczono wizerunek orła Jagiellonów, datę wydarzenia oraz napis:

„Roku Pańskiego 1920, 10 lutego Wojsko Polskie z generałem Józefem Hallerem na czele objęło na wieczne posiadanie polskie morze.”

Puck. Pomnik gen. Józefa Hallera

Dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy zarząd samorządu uczniowskiego przygotował okolicznościową gazetkę oraz przeprowadził prelekcję w klasie VIII.