11 LUTEGO- EUROPEJSKI DZIEŃ NUMERU ALARMOWEGO 112

Ogólnoeuropejski numer alarmowy 112 został powołany do życia uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku.
Numer alarmowy 112 jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych, który służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Wybranie numeru 112 nie wymaga odblokowania klawiatury telefonu komórkowego, można go wybrać w telefonie bez karty SIM, kierowanie połączeń na numer alarmowy 112 jest bezpłatne. Zgłoszenia kierowane na numer 112 są przyjmowane przez operatorów centrów powiadamiania ratunkowego. 

KIEDY DZWONIĆ NA „112”?

Numer „112” służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, np.:

 • pożary;
 • wypadki drogowe;
 • kradzieże;
 • włamania;
 • użycie przemocy;
 • nagłe omdlenia i utrata świadomości;
 • poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie;
 • przypadki porażenia prądem;
 • rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję;
 • inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu
  i porządkowi publicznemu.

PAMIĘTAJ!

Nigdy nie używaj numeru alarmowego dla zabawy.
Osoba dzwoniąca na numer alarmowy „112” bez potrzeby
i uzasadnienia, blokuje linię telefoniczną komuś, kto właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy, a nie może połączyć się z operatorem w CPR.

W przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej przez cały tydzień prowadzone były zajęcia związane z bezpieczeństwem i pierwszą pomocą. Uczniowie wykonali też prace plastyczne podsumowujące kolejne działania. W salach i na korytarzach powstały gazetki tematyczne.