22 maja DZIEŃ PRAW ZWIERZĄT

Dzień Praw Zwierząt został ustanowiony przez Klub Gaja dla upamiętnienia uchwalenia przez parlament Ustawy o ochronie zwierząt w 1997 roku. Nowa ustawa określała ogólne zasady ochrony, transportu i uboju zwierząt, oraz zasady wykorzystywania zwierząt do celów rozrywkowych i ochrony zwierząt wolno żyjących.

Od 1997 roku w obliczu prawa zwierzę przestało być rzeczą, a stało się istotą żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.


Już od prawie 20 lat hasło „Zwierzę nie jest rzeczą” towarzyszy akcjom i działaniom związanym z ochroną zwierząt, Wokół tematyki zwierząt i ich ochrony ciągle coś się dzieje – nad prawami zwierząt trzeba czuwać i ciągle je ulepszać by zwierzęta były chronione w jak największym stopniu. 

Klasa pierwsza na zajęciach, które odbywają się zdalnie, nabywała wiedzę na temat zwierząt. Cykl zajęć miał uświadomić dzieciom, że zwierzęta są ważne, że nie można traktować ich przedmiotowo i że mają swoje prawa.

Kończąc zajęcia, pierwszoklasiści wykonali prace plastyczne, przedstawiające ulubione zwierzęta techniką wydzieranki oraz wyczarowały z kamieni różnorodne zwierzaki.