ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

      

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się 24 czerwca o godzinie 9.00.

Po zgodnym z ceremoniałem rozpoczęciu uroczystości, Burmistrz Chełmka- pan Andrzej Saternus wręczył powierzenie stanowiska Dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku panu Radosławowi Gąsce. 

Następnie wręczył Nagrody Burmistrza Chełmka następującym uczniom:

Annie Likus
Joannie Ławczys
Kacprowi Kantyce

 Oraz  Stypendia sportowe, które odebrali:

Joanna Ławczys

Natalia Brzęk

Amelia Bolek

Piotr Knapczyk

Jan Ławczys
Szymon Siuda

Piotr Zając

Następnie Dyrektor wraz z wychowawcami poszczególnych klas wręczyli nagrody za wysokie osiągnięcia w nauce w minionym roku szkolnym.
Z klas I-III, nagrodzeni zostali wszyscy uczniowie.

Z klasy IV świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:

Anna Likus,
Angelika Piekorz
Julia Chylaszek
Piotr Paździora
Karina Koziara
Jan Burzyński
Antoni Janiga
Oliwia Toporek
Damian Rutkowski
Amelia Bolek

Z klasy V świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:

Aleksandra Leśniak
Natalia Buchta
Zuzanna Lichota
Paweł Kaszuba
Natalia Kaczmarczyk
Łucja Wilczak

Z klasy VII świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:

Kacper Dul
Jan Ławczys

Z klasy VIII a  świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:

Aleksandra Waliczek
Kamila Buchwald
Gabriela Nędza
Szymon Bogudziński

Z klasy VIII b świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:

Kacper Kantyka
Joanna Ławczys
Weronika Dubiel
Natalia Piekorz
Jakub Idzik
Jakub Brzęk
Amelia Szumlakowska
Piotr Zając
Milena Jedynowicz
Szymon Siuda
Aleksandra Stradal
Konrad Chodur
Alicja Kaczmarczyk

Dyrektor SZS w Bobrku przyznał specjalne wyróżnienia dla uczniów za pracę na rzecz szkoły dla:

Jakuba Idzika
Jakuba Brzęka
Kacpra Kantyki

Kacper otrzymał jednocześnie zaświadczenie o tytule finalisty Małopolskiego konkursu z fizyki.

Wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe i wielokrotne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych otrzymali:

Joanna Ławczys
Kacper Kantyka

Podziękowanie za pracę w Samorządzie Uczniowskim w roku szkolnym 2021/2022, za życzliwość, kreatywność i działanie w celu uatrakcyjnienia życia szkolnego otrzymali:

Jakub Brzęk,
Natalia Brzęk,
Jakub Idzik
Kacper Kantyka

Szczególne podziękowania Dyrektor skierował do rodziców, którzy finansowo wspomagali działalność Rady Rodziców:

Państwa Dagmary i Jacka Szyjków
Państwa Elżbiety i Janusza Szostków
Państwa Barbary i Kamila Szostków
Pani Moniki Cichockiej
Pastwa Klaudii  i Grzegorza Michalików

oraz do rodziców uczniów klas 8 i przedszkola, którzy szczególnie angażowali się w sprawy szkoły w czasie, gdy ich dzieci były jej uczniami:

Pani Renaty Bogudzińskiej
Pani Anny Szostek
Pani Katarzyny Brzęk
Pani Dagmary Puchały

Na koniec, w imieniu całej społeczności szkolnej, Dyrektor serdecznie podziękował  Zarządowi  Rady Rodziców w minionym roku szkolnym:

Pani  Agnieszce Waliczek,
Pani Dagmarze Szyjce
Pani Iwonie Buchcie
Pani  Kindze Szewczyk

——————————————————————————————————————–