OGÓLNOPOLSKI TEST ZINTEGROWANY „ZUCH”

Dnia 1 marca 2018 roku w naszej szkole uczniowie klasy III szkoły podstawowej wzięli udział w Ogólnopolskim Teście zintegrowanym „Zuch”. 

Sześciu uczniów rozwiązywało tekst
z edukacji polonistycznej, społeczno – przyrodniczej
i matematycznej. 
Czekamy na wyniki i życzymy uzyskania wysokich miejsc.