APEL DOTYCZĄCY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ ORAZ STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej oraz komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia odbył się apel, na którym przedstawione zostały informacje dotyczące profilaktyki zdrowotnej w związku z przypadkami zachorowań wywołanych koronawirusem. 

Pielęgniarka szkolna przypomniała o konieczności częstego mycia rąk oraz owoców i warzyw przed jedzeniem. Wychowawcy przeprowadzili także pogadanki w klasach. 

Uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, podczas apelu otrzymali z rąk Dyrektora stypendia.