BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

„Na chodniku przystań bokiem, 
Popatrz w lewo bystrym okiem, 

Skieruj w prawo wzrok sokoli,
Znów na lewo spójrz powoli.
Jezdnia wolna – więc swobodnie mogą przez nią przejść przechodnie.”

Klasa I nie tylko w swojej sali lekcyjnej, ale też na ulicy, uczyła się zasad bezpiecznego przechodzenia na drugą stronę jezdni.

Każdy pierwszoklasista mógł sprawdzić swoje umiejętności przechodzenia przez jezdnię. Uczniowie z tym zadaniem świetnie sobie poradziły. Wiedzą już jak przechodzi się przez jezdnię oraz jak wygląda znak: przejście dla pieszych. Podczas lekcji w terenie dowiedziały się również jak należy poruszać się po drogach i chodnikach.