BEZPIECZNE FERIE- APEL SZKOLNY

W ostatnim dniu nauki przed feriami zimowymi w szkole odbył sie apel porządkowy.

Dyrektor przypomniał uczniom zasady bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. Poruszone zostały również zagadnienia związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów internetowych. Na apelu wyróżniono uczniów, którzy osiągnęli średnią 5,20 i otrzymają stypendium naukowe.