CO SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU… W CZASIE FERII ZIMOWYCH

Ferie zimowe 2023 r. w naszym przedszkolu, to czas świetnych zabaw i realizacji ciekawych pomysłów. Na ten czas zaplanowano i zrealizowano szereg zajęć integracyjnych, mających na celu zapewnienie kreatywnego i ciekawego spędzania czasu ferii.

Głównym celem tych wszystkich zajęć była dobra zabawa, dzięki której na twarzach każdego przedszkolaka widać było uśmiech. Każdy dzień dostarczał dzieciom innych wrażeń, nikt się nie nudził. Nie zabrakło zajęć umysłowych, twórczych (budowanie „bazy” pod stołami), plastycznych, muzycznych, sportowych (zabawy ruchowe w sali gimnastycznej, turniej przy stołach z piłkarzykami) czy badawczych (doświadczenie „Jak zrobić sztuczny lód”).