DORADCY ZAWODOWI Z MOBILNEGO CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Z WIZYTĄ W SZS BOBREK

Na zaproszenie doradcy zawodowego pani Agnieszki Kolasy dnia 23 listopada odwiedzili naszą szkołę doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Krakowie, pani Małgorzata Mazurek i pan Łukasz Adach.

Doradcy zawodowi z chęcią spotkali się z uczniami klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum w celu przeprowadzenia warsztatów pt. „Mój plan na przyszłość”.

W czasie zajęć uczniowie dowiedzieli się, jak zaplanować w przyszłości karierę zawodową, poznawali elementy samooceny i samopoznania, uświadomili sobie jak potrzebna jest znajomość języków obcych w różnych zawodach, dowiedzieli się jakie kierunki kształcenia obecnie cieszą się największą popularnością, jakie są zawody przyszłości, a także jakie jest aktualne zapotrzebowanie i trendy na rynku pracy.

BARDZO DZIĘKUJEMY DORADCOM ZAWODOWYM Z MCIZ ZA INTERESUJĄCE I INSPIRUJĄCE ZAJĘCIA!

Doradca zawodowy Agnieszka Kolasa