DOTACJA DLA BIBLIOTEKI Z NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

Nasza szkoła otrzymała dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zakupiono 217 książek.