DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA

14 czerwca 2024 w ramach Dnia Bezpieczeństwa uczniowie naszej szkoły mieli możliwość spotkania z pracownikiem WOPRu, policją oraz strażą pożarną. Odbyły się też pogadanki w klasach na temat bezpiecznych wakacji.

Dzień bezpieczeństwa w szkole dostarczył uczniom wiedzy na temat spędzania wolnego czasu, unikania wykroczeń i kar oraz zachowania się w wyjątkowych sytuacjach.