DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA 2022

20 czerwca miało miejsce spotkanie z pracownikiem WOPRu, który przedstawił zasady bezpieczeństwa nad wodą.

Odbyło się też spotkanie z policjantem, który zwrócił uczniom uwagę na temat bezpieczeństwa na drodze m.in. na temat bezpiecznej jazdy na rowerze, hulajnodze.

Dzień Bezpieczeństwa w szkole dostarczył też uczniom wiedzy na temat spędzania wolnego czasu, unikania wykroczeń i kar oraz zachowania się w wyjątkowych sytuacjach. 

Przedszkolaki także dowiedziały się od ratownika i policjanta jak bezpiecznie spędzić wakacje. Dzieci mogły zobaczyć również radiowóz i sprzęt ratowniczy. 

Hasło- „BĄDŹ BEZPIECZNY”

Cele:
1. Promocja bezpieczeństwa i wzrost świadomości dzieci o zagrożeniach, które mogą spotkać ich na drodze.
2. Przypomnienie procedur bezpieczeństwa.

3. Wzrost świadomości zagrożeń związanych z Internetem oraz uświadomienie konsekwencji wykorzystania przestrzeni wirtualnej do działań niezgodnych z prawem.
4. Przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy.