DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA 2023

Tegoroczny Dzień Bezpieczeństwa przebiegał pod hasłem „Sam o swe bezpieczeństwo dbam”. Celem tego wydarzenia i najbliższych dni w szkole jest wzmożenie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.

Uczniowie spotkają się z zaprzyjaźnionymi partnerami szkoły: strażą, policją, pracownikiem WOPRu. Dzień Bezpieczeństwa w szkole ma dostarczyć uczniom wiedzy na temat zachowania się w wyjątkowych sytuacjach podczas spędzania wolnego czasu.