DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2024

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Świętowany jest na całym świecie. Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 przypada na 6 lutego, ale jego obchody w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych są zaplanowane aż do końca marca 2024.

( Źródło: https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html?setlng=pl)

Nasza szkoła także włączyła się w obchody tego święta. We wszystkich klasach przeprowadzono pogadanki na temat bezpiecznego Internetu, została wykonana gazetka okolicznościowa na korytarzu. W ramach przygotowań do Dnia Bezpiecznego Internetu na lekcjach informatyki w klasach 4 – 7 SP uczniowie wykonali prezentacje w programie Power Point pt. ,,Bezpieczny Internet” oraz  ,,Trudne słowa”. Szóstoklasiści przygotowali zakładki z zasadami dobrego i bezpiecznego zachowania w Internecie, które tego dnia rozdawali uczniom i pracownikom szkoły podczas dużej przerwy. Uczniowie klasy 7 przygotowali krótką inscenizację przedstawiającą nadmierne wykorzystanie Internetu do gier i zaprezentowali ją młodszym kolegom i koleżankom.

Na koniec lekcji uczniowie zagrali w pełną przygód grę online, dzięki której utrwalili podstawowe zasady bezpiecznego udziału w społeczności internetowej.

Do rodziców drogą elektroniczną zostało wysłane zaproszenie do udziału w webinarach organizowanych przez  http://www.saferinternet.pl.