DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dnia 15 października odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Przedstawiciele samorządu w imieniu wszystkich uczniów dziękowali dyrekcji, nauczycielom,  pracownikom administracji i obsługi  za trud i codzienną pracę oraz wkład w edukację i wychowanie.  Przedstawili  krótki program artystyczny na temat pracy nauczycieli. Uroczystość przygotowała kasa VII pod kierunkiem p. Jolanty Czerw i p. Joanny Krzyżak. Na zakończenie Dyrektor raz jeszcze przypomniał nazwiska stypendystów i nagrodzonych nauczycieli.