DZIEŃ EUROPY

Jak co roku w maju społeczność naszej szkoły włączyła  się w obchody  Dnia Europy. Uczniowie klas IV – VII mieli jako zadanie konkursowe  przygotować plakat informacyjny na temat wylosowanego przez siebie kraju europejskiego, a były to Belgia, Grecja, Rumunia i Holandia.

Plakaty zostały wyeksponowane na gazetce szkolnej. Uczniowie mieli tydzień czasu na zapoznanie się z ich treścią i 17 maja chętne dzieci wzięły udział w indywidualnym konkursie wiedzy o tych krajach.

W konkursie na najlepszy plakat przyznane zostały 2 równorzędne pierwsze miejsca.

Klasa 4, która przygotowała bardzo ciekawy plakat na temat Belgii

Klasa 6, której autorstwa był bogaty w informacje plakat  Grecji.

Zwycięskie klasy otrzymały Voucher na dzień bez pytania do wykorzystania do końca I semestru roku szkolnego 2024/2025.

W konkursie wiedzy o krajach europejskich po zaciętej rywalizacji i dogrywce uczniowie uzyskali następujące miejsca:

1 miejsce –  Natalia Wanat z klasy 4,

2 miejsce Antoni Janiga z klasy 6

3 miejsce Radosław Lichota z klasy 4

Laureaci otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe zgodne z ich zainteresowaniami.

Serdecznie gratulujemy!!!