DZIEŃ ZIEMI W KLASIE II

Uczniowie klasy II, mimo ograniczeń związanych z pandemią, aktywnie włączyli się w obchody Światowego Dnia Ziemi.

Podczas cyklu lekcji „Dbamy o nasze środowisko”, których celem było uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody ojczystej, budzenie poczucia odpowiedzialności za jej stan oraz uświadomienie źródeł zagrożeń dla środowiska naturalnego, mieli okazję zobaczyć filmy edukacyjne o tej tematyce. Również wypowiadali się o zagrożeniach wobec przyrody i sposobach jej ochrony, prawidłowej segregacji odpadów oraz układali hasła związane z ochroną przyrody. Podsumowaniem zajęć było wykonanie plakatów dotyczących naszej planety.