DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 2018

Niech małe drobnostki

Zostawią w spokoju Twe nerwy

Zapomnij o troskach

Uśmiechaj się bez przerwy!

Z okazji Dnia Życzliwości

życzenia samych miłych dni

przesyła Samorząd Uczniowski