EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

22 czerwca kolejny rocznik uczniów naszej szkoły miał okazję sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Uczniowie klas czwartych, a także z klas starszych poddali się egzaminowi na kartę rowerową. Wszyscy wykazali się poziomem wiedzy i umiejętności niezbędnym do zdobycia swojego pierwszego „prawa jazdy”.