EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

Zgodnie z programem nauczania techniki w klasie 4, na lekcji techniki przeprowadzony został egzamin teoretyczny na kartę rowerową. Uczniowie zaliczali część teoretyczną wykonując test.

Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie wiedzy dzieci dotyczącej znajomości przepisów ruchu drogowego oraz budowy i obowiązkowego wyposażenia  roweru. 
Część praktyczna odbyła się 11 czerwca 2024 r.  Wiadomości praktyczne z jazdy na rowerze zostały sprawdzone na boisku szkolnym. W egzaminie teoretycznym i praktycznym wzięli udział wszyscy uczniowie  klasy 4.     
 Gratulacje dla wszystkich.