EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 roku z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.

Rada Europu w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie  większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że róznorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa  kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.

W naszej szkole obchodziliśmy to święto 27 września. Klasy I-III przedstawiły plakaty prezentujące Wielką Brytanię, Niemcy i Hiszpanię w formie graficznej. Klasy IV, V i VII przygotowały mapy skojarzeń wykazując się kreatywnością i wiedzą o  Zjednoczonym Królestwie. Zadaniem najstarszych klas: VIIIa i VIIIb bylo rozwiązanie quizu o kulturze i języku Wielkiej Brytanii. Wszyscy uczniowie chętnie zaangażowali się w obchody Europejskiego Dnia Języków, co zostało uwiecznione na zdjęciach.